TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước”

Ngày 23/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” do PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Quỳnh Nga, Thư ký Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, xuất phát từ vai trò quan trọng của quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là đặc biệt quan trọng trong một nền hành chính hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cải cách từ nền hành chính "cai trị" sang nền hành chính "phục vụ", coi người dân là khách hàng, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả quản lý. Điều đó đòi hỏi cơ quan nhà nước phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó, tăng cường hoạt động quan hệ công chúng là một trong những giải pháp mang tính tích cực và bền vững.

Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý nhà nước là quá trình quản lý truyền thông và giao tiếp hai chiều giữa cơ quan hành chính nhà nước với các nhóm công chúng liên quan, được thực hiện một cách có định hướng và kế hoạch, nhằm tạo sự hiểu biết và mối quan hệ tích cực giữa các bên, tăng cường sự ủng hộ đối với hoạt động của Nhà nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Thực tiễn suy giảm niềm tin đối với Nhà nước ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia hiện nay đang đòi hỏi phải tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng một cách bài bản, chuyên nghiệp và có chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, xuất phát từ hạn chế trong việc nhận thức và triển khai các hoạt động quan hệ công chúng, từ khoảng trống nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ công chúng trong khu vực hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, thiết thực và cấp thiết đặt ra hiện nay.


ThS. Nguyễn Quỳnh Nga, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh hoạt động công chúng của các cơ quan hành chính nhà nước hiện đang còn rất hạn chế. Nhóm nghiên cứu đã phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu khá đầy đủ, đã nêu cụ thể các công trình nghiên cứu về quan hệ công chúng trên thế giới và trong nước, đặc biệt chú ý đến các công trình nghiên cứu về quan hệ công chúng trong quản lý hành chính nhà nước, chỉ ra được các nội dung, bài học kinh nghiệm cần thiết học tập và vận dụng vào quan hệ công chúng trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam, đồng thời chỉ ra được các nội dung, nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, giải quyết trong Đề tài. Về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu đã xác định khá chính xác và phù hợp; nguồn tư liệu trích dẫn rõ ràng, số liệu đáng tin cậy, văn phong mạch lạc, rõ ràng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; một số kinh nghiệm về hoạt động quan hệ công chúng trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ngoài. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở cả mặt đối nội và đối ngoại, đưa ra những đánh giá về kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, từ đó đề ra những phương hướng và giải pháp tăng cường quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, về cơ bản các giải pháp có tính khả thi, có thể áp dụng ở Việt Nam.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận xét phản biện Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần lược bớt một số công trình ít liên quan cũng như một số nội dung xa với Đề tài, ví dụ như: lịch sử phát triển của quan hệ công chúng trên thế giới; phần cơ sở lý luận phân tích thêm bản chất của quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước và chỉ rõ hoạt động này được tạo dựng và thiết lập trên cơ sở nguyên tắc nào. Đồng thời làm rõ thêm một số khái niệm, đặc trưng nền hành chính ở Việt Nam; cân nhắc bổ sung thực trạng các quy định pháp luật về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, cần bổ sung làm rõ giải pháp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quan hệ công chúng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Ngoài ra, cần làm rõ và nhấn mạnh được nền hành chính ở nước ta vẫn mang nặng dấu ấn nền hành chính cai trị, chưa coi người dân là khách hàng, từ đó đề xuất giải pháp về thể chế; nhận thức của công chức chưa coi trách nhiệm phải phục vụ người dân,...


PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia - Chủ nhiệm đề tài, phát biểu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, nhiệm vụ đặt ra và có ý nghĩa tham khảo tốt cho các nhà truyền thông, các cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng ở Việt Nam. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn