TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay”

          Ngày 14/11/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Thang Văn Phúc, chủ trì tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Tác giả nhấn mạnh, trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, hiện nay khâu đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước là khâu quan trọng nhất vì nó là cơ sở để tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp bố trí sử dụng, đào tạo phát triển và xây dựng chính sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân người giỏi. Xuất phát từ quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay, việc xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý có năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bộ phận này chiếm một tỷ trọng lớn nhất về số lượng nhân lực trong bộ máy nhà nước và là một nội dung cơ bản để đảm bảo thành công trong cải cách hành chính. Ngoài ra, khâu đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay là khâu khó khăn nhất và bộc lộ nhiều yếu kém nhất (trong 4 khâu đổi mới tư duy, nhận thức, cơ chế, hành động), đổi mới cơ chế trở thành khâu đột phá, khó khăn nhất vì đụng chạm đến quyền lực và quyền lợi của công chức.

Do vậy, việc nghiên cứu Đề tài này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ một khâu điểm nút của công tác xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta hiện nay.


ThS. Đào Thị Lanh thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả của Đề tài

          Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có tính cấp bách. Nhóm tác giả đã đề cập đầy đủ về nội dung thể chế đánh giá, tiêu chí, mức độ hoàn thiện thể chế. Đồng thời, Đề tài đã hệ thống hóa được các văn bản của Đảng và Nhà nước về khung đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý ở nước ta. Bên cạnh đó, Nhóm tác giả đã đưa ra được 5 nhóm giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất hợp lý trong thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; xác định khung thể chế đánh giá công chức là đầy đủ; hình thức thể hiện trong báo cáo hợp lý, văn phong trong sáng, vấn đề được nhóm nghiên cứu nắm khá vững. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã nêu được hai vấn đề quan trọng là chủ thể đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ.


PGS.TS. Nguyễn Bá Dương, Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận xét Đề tài

           Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần bổ sung tổng quan nghiên cứu, tình hình nghiên cứu ở nước ngoài còn ít; cuối chương 2 cần có tổng kết vấn đề mặt được và chưa được; phần kết luận cần gia cố thêm. Đồng thời, lý giải về việc vì sao đánh giá công chức vẫn còn yếu kém, cơ sở nào để đưa ra tính định lượng trong đánh giá; bên cạnh đó, phần khái niệm về thể chế đánh giá cần viết rõ hơn. Ngoài ra, cần bổ sung thêm nội dung về đánh giá của người dân đối với công chức lãnh đạo quản lý; sắp xếp theo thể chế đánh giá tại chương 2 về mặt thời gian; sắp xếp lại tên các công trình nghiên cứu ở tài liệu tham khảo,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

          Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của Nhóm nghiên cứu, cho rằng Đề tài là khó, phức tạp cả về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của Đề tài có giá trị làm cơ sở khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản về thể chế đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và công chức nói chung. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

          Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn