TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai thực hiện cơ chế tự chủ và kỹ năng nghiên cứu khoa học tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ”

  Ngày 23/8/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Viện Khoa học tổ chức nhà nước,  Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai thực hiện cơ chế tự chủ và kỹ năng nghiên cứu khoa học tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ”. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.

  Tham dự Hội  thảo có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức ở một số Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các chuyên gia, nhà khoa học.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân nêu rõ: Bộ Nội vụ hiện nay có 05 tổ chức khoa học và công nghệ, bao gồm Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ), Viện Nghiên cứu khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia), Viện Nghiên cứu và Phát triển (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội), Viện Nghiên cứu tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung tâm khoa học và công nghệ Văn thư, Lưu trữ (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước). Các tổ chức khoa học và công nghệ này đã và đang có những đóng góp không nhỏ vào việc cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.


TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong quá trình hoạt động và phát triển, ngoài những thuận lợi, các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ cũng gặp không ít khó khăn, trong đó có việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao kỹ năng, chất lượng nghiên cứu khoa học. Thông qua Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân mong muốn các đại biểu chia sẻ những vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo, trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ, xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, giúp các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ xây dựng phương án Đề án có chất lượng, phù hợp với thực tiễn để thực hiện trong giai đoạn mới.


PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội điều hành phiên thảo luận về kỹ năng nghiên cứu khoa học.

          Tại Phiên làm việc thứ 1, PGS.TS Nguyễn Minh Phương đã trao đổi, chia sẻ chuyên sâu về nội dung “Kinh nghiệm và kỹ năng nghiên cứu khoa học tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ”. Bàn về xác định chủ đề nghiên cứu, TS. Nguyễn Minh Phương cho rằng xác định tên đề tài khoa học, chọn đúng vấn đề nghiên cứu là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng về thực tiễn và lý luận, tuy nhiên ông cũng đưa ra một số lưu ý nếu không đủ nguồn lực thì cũng không nên thực hiện. Trong Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến chủ đề thảo luận kỹ năng nghiên cứu khoa học.

          Nối tiếp là phiên làm việc thứ 2 với “Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai cơ chế tự chủ tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ”. Trong đó, 05 tham luận của các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ được chia sẻ tại Hội thảo đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt động và những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiên cứu khoa học, triển khai cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ như: các sản phẩm khoa học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ khó chuyển giao và thương mại hóa dẫn đến chưa có nguồn thu từ việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học; các khoản thu khác không đáng kể từ hoạt động hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương (tham gia xây dựng đề thi, tổ chức thi…), không mang tính ổn định; kinh phí thường xuyên được cấp cho các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ chỉ đảm bảo chi lương và các khoản đóng góp theo lương; nguồn tài chính đảm bảo điều kiện xây dựng phương án tự chủ tài chính không ổn định; chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học còn hạn chế so với yêu cầu hội nhập quốc tế; thiếu kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học của cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu viên trẻ; chưa đảm bảo được chế độ, chính sách trong việc thu hút, giữ chân người có năng lực cao làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ; đội ngũ viên chức quản lý, nhà khoa học đủ điều kiện nghiên cứu, quản lý khoa học chưa đảm bảo tính liên tục và kế thừa; số lượng đề tài khoa học cấp Bộ giao cho các tổ chức khoa học và công nghệ còn ít, tổng mức kinh phí của các đề tài thấp…


Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Trao đổi tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Mạnh Quân đề nghị các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ cần có lộ trình, bên cạnh đó, các cơ chế chính sách cần đồng bộ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng cần được thực hiện song song, phù hợp với từng đơn vị. Ông lưu ý đối với Viện Nghiên cứu khoa học hành chính thuộc Học viện Hành chính quốc gia và Viện Nghiên cứu phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thì cơ chế tự chủ cần theo tự chủ của Học viện và Trường


Bà Phạm Thị Ngọc Hà, chuyên viên vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

Đồng tình với ý kiến của Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Mạnh Quân, đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ cũng đề nghị Bộ Nội vụ gấp rút hoàn thành phương án tự chủ của các đơn vị bởi nó ảnh hướng tới chính quyền lợi của các đơn vị khi thực hiện cơ chế tài chính trong năm. Và giải đáp những vướng mắc về định hướng tự chủ trong giai đoạn tới, Bộ Nội vụ nên khai thác các nguồn đề án, dự án được giao cho Bộ, sắp xếp tổ chức phù hợp, nâng cao tính tự chủ, tự tìm nguồn thu.


Quang cảnh Hội thảo

          Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trân trọng cảm ơn các ý kiến, tham luận của đại biểu đã chia sẻ liên quan đến chủ đề của Hội thảo; đánh giá cao nội dung chia sẻ kinh nghiệm và sự điều hành phiên thảo luận về kỹ năng nghiên cứu khoa học của PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn việc triển khai cơ chế tự chủ tại các cơ sở khoa học và công nghệ của đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nội vụ) cùng các chuyên gia đến từ Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, góp phần khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ cũng như nâng cao kỹ năng, chất lượng nghiên cứu khoa học của các tổ chức khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân cũng đề nghị các đơn vị sớm chỉnh sửa, hoàn thiện phương án tự chủ của các đơn vị để báo cáo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thẩm định./.

Tin, ảnh: Ngô Thanh Tùng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn