TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam”

Ngày 15/8/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam” do TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Phó Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.


PGS.TS. Thang Văn Phúc, chủ trì tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Bùi Thị Ngọc Hiền, Phó Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Cải cách hành chính nhằm xây dựng một Nhà nước thực sự mang tính phục vụ đối với các tổ chức và công dân. Một trong 4 nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt là phải huy động được sự tham gia của các tổ chức và công dân vào hoạt động quản lý của Nhà nước. Để hướng tới quản trị nhà nước tốt, cải cách hành chính nhà nước phải từng bước huy động sự tham gia của người dân. Sự tham gia đó góp phần làm cho Nhà nước nhận thức và hành động đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội. Trong số các tổ chức và công dân trong xã hội, doanh nghiệp là một lực lượng giữ vai trò nòng cốt để phát triển kinh tế, là đối tượng mà Nhà nước phải chú trọng, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ nhằm tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước sẽ tạo cơ hội cho cả Nhà nước và doanh nghiệp phát triển theo hướng có hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam, việc huy động doanh nghiệp tham gia vào cải cách hành chính nhà nước là một yêu cầu tất yếu và quan trọng. Vì vậy, việc lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam” là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.


TS. Bùi Thị Ngọc Hiền thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả của Đề tài

          Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay. Đề tài đã hệ thống hóa các quan điểm khoa học về cải cách hành chính, sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính, trên cơ sở đó đưa ra quan niệm của mình về huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 4 tiêu chí đánh giá mức độ tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính theo 4 cấp độ (mức độ tiếp cận thông tin; mức độ tham gia ý kiến; mức độ tham gia trực tiếp thực hiện cải cách hành chính thông qua cung ứng dịch vụ công; mức độ tham gia giám sát các hoạt động cải cách hành chính nhà nước). Theo đó, Nhóm nghiên cứu đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế về sự tham gia và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước và rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó có điểm qua lịch sử cải cách hành chính ở Việt Nam qua các giai đoạn từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, gắn với sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước. Mặt khác, Nhóm nghiên cứu đã bám sát các nội dung lý luận ở Chương 1, Đề tài đã đánh giá thực tiễn sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước và một số chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, Đề tài đã triển khai hoạt động nghiên cứu xã hội học với hai đối tượng là cán bộ công chức của cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp, qua đó đưa ra nhận xét bước đầu về nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp về vị trí, vai trò, mức độ tham gia và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu còn đưa ra các quan điểm, định hướng và đề xuất 02 nhóm giải pháp tăng cường sự huy động tham gia doanh nghiệp vào cải cách hành chính nhà nước bao gồm giải pháp đối với Nhà nước và giải pháp đối với doanh nghiệp.


PGS.TS. Lê Chi Mai, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ, nhận xét phản biện

          Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần phân tích sâu hơn quá trình cải cách hành chính, chuyển đổi, chuyển giao các dịch vụ nhà nước và nhất là dịch vụ công cho xã hội và doanh nghiệp. Cần bổ sung hiệu quả của sự tham gia và sự chuyển giao của nhà nước cho xã hội, cho doanh nghiệp. Đồng thời, nên có tiểu kết ở các chương để tóm tắt nội dung của chương. Ngoài ra cần lưu ý trong các loại hình doanh nghiệp có 2 loại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận để có chính sách huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách hành chính cho phù hợp,…


Nhóm tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

          Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của nhóm nghiên cứu, cho rằng Đề tài là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc với chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng được các mục tiêu và giải quyết được đầy đủ các nhiệm vụ và nội dung đặt ra. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

          Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn