TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công”

Sáng ngày 17/7/2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” và Hội thảo khoa học “Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng Ban chỉ đạo tới dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập là đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tấn, báo chí.


Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian tham dự buổi Hội thảo. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, có nhiều bộ, ngành, địa phương đã ban hành các chính sách “trải thảm đỏ” nhằm thu hút người có tài năng về làm việc tại các cơ quan nhà nước, họ đã phát huy được năng lực, sở trường và bước đầu có những kết quả đóng góp tốt cho cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, các chính sách này trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn, các chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công còn một số bất cập và hạn chế như: chưa có văn bản quy phạm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; chưa được thực hiện một cách đồng bộ, còn tùy thuộc vào khả năng, điều kiện của từng Bộ, ngành địa phương. Các quy định mới mang tính nguyên tắc nằm riêng lẻ trong các văn bản quản lý cán bộ, công chức nói chung; nội dung các quy định chưa hợp lý, mới chỉ đề cấp đến những ưu tiên, ưu đãi cho những người có năng lực, trình độ cao về bằng cấp…

Do vậy, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng không biệt Đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài; quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Lê Minh Hương đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”; đồng thời, trình bày dự thảo đề cương Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”. Theo đó, đề cương Đề án gồm 05 phần, nội dung khái quát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài; kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của thời kỳ phong kiến ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Cùng với đó, đánh giá thực trạng các chính sách thu hút, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị, địa phương và các nhóm giải pháp nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài. Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây đựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, từ đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện việc thu hút, trọng dụng nhân tài mang lại hiệu quả. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài; góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài trong các cơ quan của Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở.


Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu điều hành thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, thời gian để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án vào tháng 10/2019, do đó, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các nội dung sau: góp ý cụ thể vào bố cục, nội dung dự thảo đề cương Đề án; các vấn đề lý luận về nhân tài và thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công; đánh giá thực trạng chính sách và việc thực hiện các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài ở nước ta thời gian qua; chia sẻ kinh nghiệm trong ngoài về xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; xác định các yêu cầu, điều kiện cùng những khó khăn, thách thức trong xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài ở nước ta; quan điểm, phương hướng và giải pháp thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công ở nước ta trong thời gian tới, tập trung vào các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể cần được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để phát hiện nhân tài mới có thể theo dõi, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng. Khi phát hiện rồi thì cơ chế, chính sách thu hút thế nào; về cơ chế tuyển dụng, tạo điều kiện tiếp cận công việc; về môi trường làm việc; các giải pháp để trọng dụng, tôn vinh, cơ hội thăng tiến… Đặc biệt là nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý tình huống xảy ra giữa bên sử dụng và cá nhân nhân tài.


Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận với những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn, như: “Nhân tài, thu hút nhân tài, trọng dụng nhân tài trong khu vực công – Một số vấn đề lý luận” của TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; “Chính sách trọng dụng nhân tài, thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay” của GS.TS. Phạm Hồng Thái, nguyên Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; “Một số vấn đề về thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công ở Việt Nam” của PGS.TS. Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; “Một số kinh nghiệm trong trọng dụng và thu hút nhân tài tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” của PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; “Thực tiễn chính sách và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công tại Thành phố Đà Nẵng” của Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng; “Công tác xây dựng chính sách thu hút nhân tài tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số phương hướng, đề xuất đối với xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công” của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; “Thực tiễn chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách từ góc nhìn của khoa học quản trị” của ThS. Lê Thị Lệ, Nguyễn Minh Hằng – Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch đầu tư,....


Quang cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, đóng góp nhiều ý kiến mang tính lý luận và thực tiễn để Tổ biên tập tham khảo xây dựng Đề án. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu bật các vấn đề đã thảo luận và một số vấn đề mới đặt ra như: sự cần thiết phải ban hành Đề án và các quy định của Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài. Về nội dung đặt ra trong Đề án là cơ sở xây dựng thể chế để thu hút, trọng dụng nhân tài trong thời gian tới, các tham luận đã làm phong phú thêm các nội dung cũng như đưa ra các giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, bố cục Đề án chưa được đóng góp nhiều ý kiến. Các nhóm giải pháp cần phải lấy xuất phát điểm từ mục tiêu để đưa ra cho phù hợp. Đề án cũng cần mở rộng nội dung, ngoài việc thu hút, trọng dụng cần phải có đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Bên cạnh đó, khái niệm nhân tài cũng cần được làm rõ và thống nhất sử dụng; cần làm rõ hơn tại sao các chính sách của bộ, ngành, địa phương hiện nay không thu hút được nhiều nhân tài vào làm việc, trong khi đó khu vực tư lại thu hút được. Đặc biệt, Đề án phải xác định rõ lĩnh vực nào, cấp nào ưu tiên thu hút nhân tài; ngoài các chính sách thu hút phải tạo được môi trường làm việc tốt cho nhân tài cống hiến, phát huy. Xây dựng cơ chế mở rộng quyền cho người đứng đầu trong việc tuyển dụng, sử dụng nhân tài và không giới hạn phạm vi về nhân tài, không phân biệt nhân tài khu vực công, khu vực tư, trong nước, ngoài nước. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tổ biên tập tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề cương và sớm hoàn thành việc xây dựng Đề án để xin ý kiến Ban chỉ đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; chuẩn bị tốt nội dung cho Hội thảo tiếp theo./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn