TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước”

Sáng ngày 21/5/2019, tại thành phố Hải Phòng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước”. TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo, quản lý một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước

phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã nhấn mạnh đến vai trò to lớn của phụ nữ nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng, đồng thời cũng chỉ ra những kết quả đã đạt được và đặc biệt là những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ như: Tỷ lệ nữ lãnh đạo còn thấp so với lực lượng lao động nữ và chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ; Tỷ lệ cán bộ nữ đứng đầu ngành, địa phương còn rất khiêm tốn. Về cơ chế chính sách hiện nay, một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện như quy định về hỗ trợ cho nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi; những khác biệt trong độ tuổi nghỉ hưu cũng tạo ra rào cản trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ. Trong hoạt động công vụ, phụ nữ chưa được tạo điều kiện để phát huy đầy đủ khả năng và sự đóng góp của mình cũng như chưa thụ hưởng đầy đủ sự công bằng so với nam giới.

TS. Tạ Ngọc Hải mong muốn, Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, giải pháp nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo xây dựng cán bộ, công chức nữ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


ThS. Vũ Thị Thúy Hạnh – Phó Ban Tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, ThS. Vũ Thị Thúy Hạnh - Phó trưởng ban Ban Tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, hiện nay trong các văn bản pháp luật hiện hành đã có sự lồng ghép về giới rất rõ trong các nội dung quản lý cán bộ, công chức như trong các quy định về công tác tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử… Tuy nhiên trong thực tế triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số bất cập, hạn chế trong các quy định về công tác cán bộ, trong đó có chính sách về tuổi nghỉ hưu, về cơ chế hỗ trợ cán bộ nữ trong học tập, luân chuyển công tác; về chăm lo bồi dưỡng, phát triển tài năng nữ... Tỷ lệ nữ tham gia đào tạo tại các trường lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước chưa đạt tỷ lệ từ 30% trở lên theo Nghị quyết số 11-NQ/TW. Các bộ, ngành hầu như chưa có chính sách riêng để hỗ trợ, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Tham luận cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như: Cần sớm hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ để đảm bảo thực hiện các quy định của Hiến pháp; bổ sung biện pháp bảo đảm bình đẳng giới là ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam vào các văn bản quy định về công tác cán bộ theo đúng tinh thần Luật Bình đẳng giới; tăng tỷ lệ nữ trong quy hoạch từ 15% trong Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW lên không dưới 30% để có nguồn cán bộ nữ thay thế; sớm có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi; quy định cụ thể hơn mức chi cho cán bộ nữ khi đi đào tạo, bồi dưỡng thống nhất chung toàn quốc; có chế tài đối với những cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những nơi tỷ lệ nữ trong quy hoạch, tỷ lệ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra...

Ngoài tham luận trên, các đại biểu cũng đã được nghe một số các tham luận khác như: “Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật đối với cán bộ, công chức nữ ở nước ta hiện nay” của TS. Trần Thị Minh Châu, Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; “Quy định về hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức trong học tập mang theo con dưới 36 tháng tuổi” của TS. Lương Văn Tuấn, Khoa Luật, Học viện phụ nữ Việt Nam; “Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong tình hình mới” của TS. Trần Thị Thu Hiền, Phó Khoa Giới và Phát triển, Học viện phụ nữ Việt Nam...


TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội phát biểu tại Hội thảo

TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội chia sẻ: Vấn đề bình đẳng giới nói chung và bình đẳng đối với cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng còn nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù hiện nay đã có một hệ thống văn bản của Đảng cũng như văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về vấn đề này, tuy nhiên thực tế cho thấy có nhiều quy định về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo còn bất cập, chồng chéo. Một số quy định còn cảm tính, thiếu sự nghiên cứu thấu đáo. TS. Đào Quang Vinh cũng cho rằng nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới kéo dài là do rào cản từ khung chính sách, pháp luật, điển hình là quy định chênh lệch về độ tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ. Sự khác biệt về độ tuổi nghỉ hưu kéo theo các quy định khác như về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm… gây bất lợi đối với phụ nữ.  

Đồng quan điểm về vấn đề này, TS. Lê Thanh Huyền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho rằng căn nguyên của bất bình đẳng giới chính là do tư duy, nhận thức. Do đó, trước hết cần phải thay đổi tư duy để nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò của phụ nữ, theo đó mới có thể tạo ra hệ thống văn bản, chính sách tạo mọi điều kiện để phụ nữ được cống hiến, được phát triển.

Tại Hội thảo, đại diện một số địa phương cũng nêu lên thực trạng công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức nữ tại địa phương, trong đó có chỉ ra một số hạn chế như: việc triển khai công tác bình đẳng giới tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thực hiện còn mang tính thủ tục và chưa đi vào thực chất; bên cạnh đó chính sách phát triển, tạo nguồn cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức, chưa có chính sách đủ mạnh để hỗ trợ, khuyến khích nữ cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, việc phát hiện và giới thiệu nguồn cán bộ nữ chưa được triển khai hiệu quả …


Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các tham luận, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo; với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, các ý kiến phát biểu có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước./.

Tin:Nguyễn Trang, ảnh: Ngọc Linh


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn