TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội nghị: Hội đồng khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Ngày 22/03/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghịHội đồng khoa học Viện, nhằm báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đồng thời đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2020.TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học Viện vàcông chức, viên chức thuộc Viện.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị,ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ của Viện. Theo đó, báo cáo đã khái quát chức năng, nhiệm vụ của Viện; khái quát cơ cấu tổ chức, số lượng, trình độ công chức, viên chức Viện; khái quát hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, cụ thể những kết quả đã đạt được (trong 03 năm từ 2016-2018) như: Đề tài khoa học công nghệ quốc gia 02; Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ 07; Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ 06; Đề tài cấp cơ sở 15. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tổ chức các Hội thảo, tọa đàm khoa học như: Hội thảo quốc tế 03; Hội thảo 06; Tọa đàm 02. Ngoài ra, số lượng các bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành 21 bài; bài viết đăng trên Bản tin Thông tin Kết quả nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước 20 bài,...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại hạn chế: số lượng các nhiệm vụ khoa học được thực hiện trong từng năm còn ít, trung bình mỗi năm từ 2-3 đề tài khoa học cấp Bộ, 02 dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ, 05-06 đề tài cấp cơ sở. Nội dung các vấn đề nghiên cứu chưa bao quát được nhiều vấn đề lý luận cũng như thực tiễn mang tính thời sự, cấp bách đang đặt ra hiện nay. Số lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học cũng rất hạn chế, nhiều vấn đề cấp bách đặt ra trong quản lý hành chính nhà nước của Bộ chưa được nắm bắt, tranh thủ ý kiến tư vấn, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học để tổng hợp kịp thời cung cấp luận cứ khoa học cho Lãnh đạo Bộ về các vấn đề đang được đặt ra,...


ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày Báo cáo

Phát biểu tại buổi Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, phân tích làm rõ hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện thời gian qua và đưa ra các phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong thời gian tới, cần chú trọng đến việc xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Nội vụ: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Phát triền đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công vụ; Quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công; cải cách hành chính; Quản lý tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính phủ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ...


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luậnHội nghị,TS.Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý khoa học tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo và danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2020.

Tin: Đỗ Hồng; ảnh: Anh Ngọc

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn