TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới”

Ngày 21/2/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức) làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ tịch.

PGS.TS. Vũ Thanh Xuân,Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường, số lượng cán bộ, công chức, viên chức qua các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng khá lớn, nhưng nhìn chung chất lượng, nhất là kiến thức quản lý nhà nước mới, với kỹ năng, nghiệp vụ hành chính thực sự, đạt được ở tỷ lệ thấp. Bằngcấp, chứng chỉ tăng nhưng chất lượng về chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức có bằng cấp, chứng chỉ lại đang là vấn đề đáng lo ngại.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chất lượng đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, góp phần khắc phục những yếu kém, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới. Xuất phát từ các yêu cầu đó, việc nghiên cứu đề tài: "Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ mới” là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức-Chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễnsâu sắc, có tính ứng dụng cao cho các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay ở địa phương và bộ, ngành. Báo cáo của Đề tài được trình bày có cấu trúc rõ ràng, văn phong mạch lạc, xác địnhđúng mục tiêu nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề ra.Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đãxây dựng khung lý thuyết về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước trong các cơsở đào tạo, bồi dưỡng; phân tích cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng, đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng qua việc làm rõ các khái niệm cơ bản, liên quan;phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các khái niệm nhà giáo, giáo viên, giảng viên, đặc thù của giảng viên quản lý nhà nước, về chất lượng và yêu cầu nâng cao chất lượng;phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước: phẩm chất chính trị; trình độchuyên môn; các hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao; các điều kiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và luận chứng tính tất yếu phải nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và bài học cho Việt Nam.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương,Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà nội nhận xét cho Đề tài.

Mặt khác Nhóm nhiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, đã chỉ ra những ưu điểm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình nâng cao chất lượng giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức; xác định nguyên nhân và đặt ra những vấn đề cần khắc phục, phù hợp và thúc đẩy các giải pháp thực thi trong thực tế. Các số liệu khá phong phú, cụ thể, đầy đủ và cập nhật, cho thấy sự công phu, nghiêm túc của Nhóm nghiên cứu.

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 7 nhóm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy kiến thức quản lý nhà nước tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới. Nhìn chung, các giải pháp khá toàn diện, có giá trị cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Các đề xuất kiến nghị sát thực tế, rõ cơ quan, đơn vị vànhiệm vụ cần thực hiện.


ThS. Ngô Văn Giang,Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận xét cho Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như:Phần mở đầu nên xem xét thêm để đảm bảo sự thống nhất tên Đề tài và đối tượng, phạm vi nghiên cứu; Chương 1 có thể làm sáng tỏ hơn khái niệm về chất lượng giảng viên quản lý nhà nước; Chương 2 xem xét không đưa nội dung đánh giá đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bổ sung đội ngũ giảng viên thiên giảng; Chương 3 cần phân tích sâu hơn những yêu cầu của “thời kỳ mới” (như tên của đề tài) đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, từ đó xác định những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ giảng viên quản lý nhà nước ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, viên chức,...


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Vũ Thanh Xuân đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện nghiêm túc, mục đích, nhiệm vụ đặt ra và có ý nghĩa tham khảo tốt cho các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứchiện nay ở địa phương và bộ, ngành. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn