TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách Bộ Nội vụ”

Ngày 27/12/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách Bộ Nội vụ” do CN. Phan Văn Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, CN. Phan Văn Nghĩa thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó,lĩnh vực đầu tư công, trong đó có đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực tiêu tốn khá nhiều nguồn ngân sách nhà nước, nếu được quản lý có hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngược lại sẽ nảy sinh tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng, lợi ích nhóm làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống an sinh xã hội… Trong những năm qua, công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Nội vụ có sử dụng ngân sách còn nhiều vấn đề bất cập, Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị được Bộ giao tham mưu công tác quản lý nhiệm vụ này. Do vậy, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Nội vụ, việc nghiên cứu Đề tài là cần thiết.

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một Đề tài có tính cấp thiết, việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước là yêu cầu cấp thiết hiện nay, nhằm hạn chế tình trạng không đảm bảo chất lượng công trình và gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Nhóm nghiên cứu đã khái quát được những vấn đề chung làm cơ sở cho triển khai các nội dung của Đề tài và cơ sở pháp lý có liên quan trực tiếp đến Đề tài. Nhìn chung, Đề tài đã cung cấp bức tranh tổng thể về quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở Bộ Nội vụ, chỉ ra những bất cập, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra. Ngoài ra, Đề tài còn đưa ra được một số đề xuất, kiến nghị cụ thể về giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Nội vụ hiện nay, những đề xuất kiến nghị cơ bản có tính khả thi. Bên cạnh đó, Nhóm tác giả cũng đã nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu cơ sở để hoàn thiện Đề tài.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Mục tiêu và nhiệm vụ cần thể hiện rõ, mục tiêu chính là đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Nội vụ và nhiệm vụ gồm 03 nhiệm vụ chính là: nghiên cứu một số vấn đề chung về hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân sách nhà nước; đánh giá các thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân nhà nước tại Bộ Nội vụ; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng ngân nhà nước tại Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, phần tổng quan nghiên cứu cần bổ sung thêm công trình, tài liệu, bài báo, tạp chí về chủ đề này. Trong chương I, cần bổ sung các tiêu chí làm công cụ cho chương II về đánh giá thực trạng; đồng thời, lược bớt văn bản ở chương I; phần thực trạng quy định pháp luật phải có đánh giá rõ và chỉ rõ những vấn đề đặt ra hiện nay; chương III nên sắp xếp các thứ tự ưu tiên,…


Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đây là một Đề tài mang tính thực tiễn cao, mặc dù Nhóm tác giả đã có nhiều cố gắng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin: Đỗ Hồng; ảnh: Nguyễn Huế

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn