TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Những giá trị của Nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh”

Ngày 27/12/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Những giá trị của Nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh” do PGS.TS. Trương Quốc Chính, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Trần Phúc Thăng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trương Quốc Chính thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức - xã hội - cai trị du nhập vào Việt Nam từ khá sớm, được tiếp biến cho phù hợp điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam và đã trở thành chủ thuyết cai trị của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, có ảnh hưởng sâu đậm trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và nền hành chính Việt Nam nói riêng. Ngày nay, những ảnh hưởng của Nho giáo thông qua phong tục, tập quán, lối sống, cách suy nghĩ, đạo đức, luân lý vẫn còn tác động cả mặt tích cực lẫn tiêu cực đối với nhiều người, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người lãnh đạo, quản lý. Trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, chúng ta cũng đang phải đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại về mặt đạo đức xã hội. Sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội, trong đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, gồm cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, không chỉ làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, mà còn là lực cản trên con đường xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để góp phần khắc phục tình trạng này, cần nghiên cứu vận dụng những giá trị truyền thống, trong đó có những quan điểm, quan niệm, tư tưởng của Nho giáo vào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay; đồng thời phải chỉ ra những ảnh hưởng, tác động tiêu cực và hạn chế của Nho giáo đối với tổ chức, hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, góp phần quản trị tốt quốc gia và phục vụ tốt nhân dân. Như vậy, kế thừa giá trị tích cực, loại bỏ những ảnh hưởng, tác động tiêu cực, hạn chế của Nho giáo, trên cơ sở lập trường đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh là vấn đề mang ý nghĩa quan trọng hiện nay. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Những giá trị của Nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh” là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn.


PGS.TS. Vũ Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Triết học,

 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xết phản biện

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Đề tài đã phân tích tác động của tư tưởng Nho giáo đối với người làm việc trong bộ máy công quyền; phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay qua một số tiêu chí cơ bản như phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, nhất là nhận thức và thực hành đạo đức của đội ngũ này trong thực thi công vụ theo những giá trị có tính truyền thống của Nho giáo cả tích cực và tiêu cực, chỉ ra hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát huy những giá trị tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo; đồng thời, Nhóm nghiên cứu còn đề xuất một số kiến nghị và bài học kinh nghiệm nâng cao đạo đức công vụ. Mặt khác, Đề tài có kết cấu hợp lý, phương pháp nghiên cứu phù hợp, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử dụng có hiệu quả, tăng thêm luận chứng cho Đề tài, tài liệu tham khảo phong phú được dẫn nguồn cụ thể,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: việc khảo sát, đánh giá tác động của tư tưởng Nho giáo đối với đội ngũ quan lại phong kiến trước đây phải gắn với bối cảnh, nhu cầu xã hội thời đó thông qua các bằng chứng lịch sử, không nên chỉ căn cứ vào ý kiến đánh giá mang tính cảm nhận của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Các nội dung đánh giá về đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay ở mục 2.2 cần bám sát hơn các quan niệm và chuẩn mực đạo đức của Nho giáo để bảo đảm tính gắn kết logic giữa các chương; cần bổ sung kinh nghiệm phát huy các giá trị của tư tưởng Nho giáo trong quản lý xã hội và xây dựng đội ngũ công chức liêm chính của một số quốc gia, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi đối với Việt Nam. Ngoài ra cần rà soát, chỉnh sửa lại các lỗi kỹ thuật,…

Phát biểu kết luận, GS.TS. Trần Phúc Thăng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đề tài tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. GS.TS. Trần Phúc Thăng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,: Đỗ Hồng; ảnh: Nguyễn Huế

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn