TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực - lý luận và thực tiễn”

Ngày 28/12/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực – lý luận và thực tiễn” do PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực gắn với việc xác định năng lực, xây dựng khung năng lực và sử dụng khung năng lực làm căn cứ để tuyển dụng, quản lý, phát triển nhân lực cũng như các hoạt động khác của quản lý nguồn nhân lực đang trở thành xu hướng trong hệ thống công vụ của nhiều quốc gia trên thế giới. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực tập trung vào việc xác định các năng lực cần thiết để đạt được hiệu quả thực thi nhiệm vụ và phát triển các năng lực đó. Trong đó, tư duy về năng lực trở thành sợi chỉ xuyên suốt trong toàn hệ thống tổ chức, từ khâu lập kế hoạch đến tuyển dụng, tổ chức thực thi công tác, khen thưởng, kỷ luật. Ở Việt Nam, hoạt động quản lý nguồn nhân lực khu vực công còn nhiều hạn chế, bất cập; việc xây dựng và sử dụng khung năng lực trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực còn khá mới mẻ, được thí điểm thực hiện trong một số dự án có sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài. Yêu cầu cải cách quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh mới đang đặt yêu cầu vận dụng các mô hình quản lý nhân lực tiên tiến trên thế giới. Do đó, việc nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết cơ bản về năng lực, khung năng lực, quản lý nguồn nhân lực khu vực công theo năng lực; phân tích các đặc điểm và nội dung quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực. Bên cạnh đó, Đề tài đã phân tích, so sánh quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực với các mô hình quản lý nguồn nhân lực khu vực công khác như: quản lý nguồn nhân lực theo chức nghiệp; theo vị trí việc làm; theo kết quả; xác định các điều kiện áp dụng quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Phần khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam đã chỉ ra những kết quả và hạn chế trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, trả lương. Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam. Mặt khác, Nhóm nghiên cứu cũng đã luận giải sự cần thiết phải áp dụng lý thuyết quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực ở Việt Nam. Để xác định các tiền đề cho việc áp dụng quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực và đề xuất 4 nhóm giải pháp áp dụng quản lý nguồn nhân lực khu vực công dựa trên năng lực ở Việt Nam: hoàn thiện các quy định pháp luật; thực hiện phân tích thiết kế công việc, xác định vị trí việc làm xây dựng từ điển năng lực, khung năng lực; cải cách hoạt động quản lý nhân sự khu vực công. Các giải pháp đã nêu rõ nội dung, nhiệm vụ một cách khá toàn diện, đồng bộ. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đã sử dụng tài liệu tham khảo, nhất là tài liệu bằng tiếng Anh khá phong phú được trích dẫn nguồn cụ thể,....


Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: cần so sánh mối quan hệ giữa các mô hình; bổ sung thêm nguồn cho các hình và bảng biểu; cần làm rõ hơn vị trí quản lý nguồn nhân lực theo năng lực trong thể chế công vụ mới về vị trí việc làm được quy định trong Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Mặt khác về giải pháp ở chương III, nên đề xuất cụ thể hơn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật (giải pháp 1) và có thể đề xuất xây dựng Luật Công vụ thay thế cho 2 Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức như hiện nay, để phù hợp với mô hình quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực và với thông lệ chung của thế giới hiện đại,...

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là một Đề tài mới và khó, nhưng đã được triển khai nghiêm túc, về cơ bản đạt được mục đính, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn