TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước”

Ngày 24/12/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước”do TS. Bùi Thị Thanh Thúy, Trưởng Bộ môn Thanh tra, Khoa Nhà nước - Pháp luật và Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Bùi Thị Thanh Thúy thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện pháp luật về quyền con người nói chung và quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước nói riêng là một tất yếu. Bởi lẽ một trong những đặc trưng quan trọng của nhà nước pháp quyền là pháp luật mang tính nhân văn, pháp luật bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, có thể nói quản lý hành chính nhà nước là lĩnh vực có tính đa dạng, phức tạp nhất. Đồng thời trong chính lĩnh vực này thì pháp luật về quyền con người còn nhiều bất cập và dễ bị xâm phạm nhất. Mặt khác, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay, quyền con người nói chung và quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước là "phạm trù không biên giới". Việt Nam không chỉ hội nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội mà chúng ta có sự hội nhập về pháp luật. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước” sẽ có những đóng góp cả về lý luận và thực tiễn trong việc cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật hiện nay.

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu phù hợp với yêu cầu và tính chất của Đề tài. Nhóm nghiên cứu đã tập hợp được hệ thống tư liệu phong phú, có đánh giá, phân tích và chỉ ra được những vấn đề còn bỏ ngỏ mà đề tài cần hướng tới giải quyết. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã khái quát được những vấn đề lý luận chung làm khung lý thuyết cho Đề tài; các khái niệm công cụ: quyền con người và quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước; khái niệm, đặc điểm pháp luật, vai trò về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước; các yếu tố ảnh hưởng đến quyền con người  trong quản lý hành chính nhà nước. Mặt khác, Đề tài cũng đã đánh giá thực trạng hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước trên cả 2 khía cạnh thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước và thực tiễn yếu tố ảnh hưởng hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 04 quan điểm và 05 nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước, các giải pháp về cơ bản phù hợp và có tính khả thi.


PSS.TS Nguyễn Minh Phương Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận xét cho Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: khái niệm về quyền tự do của con người trong quản lý nhà nước chưa rõ ràng và thuyết phục khi Đề tài chưa làm nổi bật được đặc điểm cũng như phạm vi của mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và quyền con người. Đồng thời, các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý nhà nước, Nhóm nghiên cứu mới chỉ đề cập đến các yếu tố về chính trị - xã hội mà chưa thấy có những yếu tố về kỹ thuật để bảo đảm đạt được tiêu chí hình thức như tính toàn diện, đồng bộ, tính khả thi. Mục 2.4, khi đánh giá thực tiễn các yếu tố ảnh hưởng hoàn thiện pháp luật có một số nội dung chưa thống nhất với lý thuyết được trình bày tại chương 1. Để đảm bảo tính logic, nên lồng ghép vào các ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoàn thiện pháp luật.

Tại chương 3, các quan điểm được nêu ra khá đầy đủ và toàn diện nhưng chưa nổi rõ đặc điểm hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý nhà nước mà mới chỉ dừng lại ở vấn đề hoàn thiện pháp luật về quyền con người nói chung. Ngoài ra, cần rà soát, khắc phục một số lỗi kỹ thuật; chỉnh sửa một số tiêu đề chương, mục,…

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Tuy nhiên, để hoàn thiện, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin: Đỗ Hồng; ảnh: Nguyễn Huế

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn