TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 11/01/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”do TS. Nguyễn Nghị Thanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Nghị Thanh thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người được luật pháp quốc tế và nhiều quốc gia thừa nhận. Ở Việt Nam, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được nhà nước tôn trọng và ghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người được Nhà nước tôn giáo và bảo đảm. Trên cơ sở đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã cụ thể hóa nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tương thích với pháp luật quốc tế. Đồng thời Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được thực thi trong thực tế, đã đem lại niềm tin tưởng, phấn khởi cho quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo. Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo còn diễn biến khá phức tạp, việc triển khai chính sách tôn giáo còn có những hạn chế, chưa phù hợp với tình hình thực tế dẫn đến vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân; trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật của một bộ phận quần chúng còn hạn chế; các thế lực xấu trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc chính sách, pháp luật, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá nước ta. Bởi vậy, Đề tài nghiên cứu quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách


TS. Nguyễn Nghị Thanh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người và việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được nhiều quốc gia trên thế giới tôn trọng và ghi nhận trong các văn bản pháp lý cao nhất của các quốc gia. Nhìn chung, Nhóm nghiên cứu đã giải quyết khá tốt mục đích đặt ra, cụ thể: Đề tài đã làm rõ các vấn đề nhận thức quan điểm mang tính lý luận về việc bảo đảm thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, làm rõ các khái niệm công cụ, quan điểm về các nhân tố đảm bảo thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo; quan đểm về những rào cản thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; quan điểm và nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đã đánh giá thực trạng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chỉ rõ những hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong bảo đảm thực hiện quyền tự đo tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, đề xuất 02 nhóm giải pháp: giải pháp chung mang tính nguyên tắc và nhóm giải pháp cụ thể gồm 7 giải pháp về cơ bản là phù hợp và khả thi. Ngoài ra, đây là một Đề tài đã đưa vào phương pháp, ngôn ngữ chuyên môn mới, hiện đại, về kết cấu đề tài cơ bản hợp lý,…


PSG.TS  Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận xét phản biện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: cần điều chỉnh tên tiết, tiểu tiết cho ngắn gọn, rõ ràng không nên để dài quá; cần bổ sung thêm một số công trình nghiên cứu về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; cần làm rõ hơn nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam so với quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn kinh nghiệm của Mỹ và Trung Quốc cả về kinh nghiệm thành công và hạn chế; các nhân tố đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngoài 3 nhân tố mà Nhóm nghiên cứu đã đề cập như: hệ thống chính sách, pháp luật; bộ máy cán bộ; mức độ nhận thức và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần bổ sung thêm nhân tố: các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xóa bỏ những nguyên nhân dẫn đến vi phạm, xâm phạm quyền; yếu tố quốc tế (sức ép từ quốc tế). Đồng thời, cần luận chứng thuyết phục hơn về các rào cản đưa lại sự vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo như kinh tế kém phát triển, chính trị bất ổn, mâu thuẫn tôn giáo, bất bình đẳng giới trong tôn giáo, cải đạo và cá thể hóa niềm tin. Ngoài ra cần sửa lại những lỗi kỹ thuật,…

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS. TS. Đỗ Quang Hưng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài là một công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đã hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn