TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”

Ngày 01/11/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” do PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Văn Tất Thu chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và của các đơn vị sự nghiệp nhà nước phụ thuộc vào trình độ, năng lực, chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức lại phụ thuộc vào việc bồi dưỡng cập nhật thường xuyên kiến thức, kỹ năng cho họ. Chính vì vậy, Đề tài có ý nghĩa khoa học vô cùng to lớn và cấp thiết hiện nay.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản Nhóm tác giả đã giải quyết được các yêu cầu mà Đề tài đặt ra. Việc phân tích cả về mặt lý luận, thực trạng và kinh nghiệm xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đều là những kết quả nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của Đề tài. Đề tài có bố cục và cấu trúc tương đối hợp lý, phần lý luận đã làm rõ đặc điểm, vai trò của bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; yêu cầu, tiêu chí đánh giá chất lượng xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Nhóm tác giả cũng đã giới thiệu kinh nghiệm của một số nước trong việc xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, dẫn ra các kết quả đánh giá về cơ sở xây dựng chương trình bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua, trên cơ sở đó đã đưa ra các nhận xét về thực trạng xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Đồng thời, Nhóm tác giả đã đề xuất được 5 giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm cơ sở khoa học trong việc xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các giải pháp đã nêu được mục tiêu của giải pháp, nội dung của giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ  nhận xét cho đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm Đề tài cần rà soát kỹ và phân biệt rõ các khái niệm “Đào tạo”, “Bồi dưỡng” và không dùng lẫn 02 khái niệm này; trong phần mục tiêu của Đề tài cần thống nhất tên gọi. Về bảng hỏi thiết kế chưa khoa học, rất khó trả lời; bổ sung thêm các tài liệu tham khảo đã nêu trong Đề tài cho đầy đủ (Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định, các Nghị quyết của Đảng có liên quan). Ngoài ra, cần sửa lại các lỗi kỹ thuật trong quá trình đánh máy,...

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Văn Tất Thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài có tính ứng dụng cao, thực sự cần thiết. Việc thực hiện và giải quyết Đề tài này sẽ góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn