TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta”

Ngày 25/9/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ ““Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập – xu hướng và những vấn đề đặt ra ở nước ta” do TS. Nguyễn Khánh Ly, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Khánh Ly thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn” là một xu hướng cải cách hành chính hướng đến một bộ máy Chính phủ có cơ cấu tổ chức tinh gọn, song hiệu lực và hiệu quả cao và một “Xã hội lớn” là với ý nghĩa thị trường (các doanh nghiệp) ngày càng mở rộng sản xuất, kinh doanh trên khắp các ngành nghề mà pháp luật không cấm; và các tổ chức xã hội có chức năng góp phần với Nhà nước trong việc cung ứng các dịch vụ công đồng thời khỏa lấp các khiếm khuyết của thị trường, nhất là bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, Chính phủ cũng đang từng bước được đổi mới chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế bộ máy nhà nước vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều chức năng, nhiệm vụ còn ôm đồm, chồng chéo hoặc bỏ sót. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước – Thị trường – Xã hội. Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài nhằm xác định rõ mối quan hệ này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ là rất cần thiết.

TS. Nguyễn Khánh Ly báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng đòi hỏi của cải cách bộ máy nhà nước ta hiện nay. Nhìn chung, Nhóm nghiên cứu đã giải quyết được mục tiêu và các nhiệm vụ đề ra cụ thể như: Về lý luận, Nhóm tác giả đã phân tích được khung lý luận cần thiết liên quan đến vai trò, chức năng của nhà nước, thị trường và xã hội cũng như mối quan hệ giữa ba khu vực này. Bên cạnh đó, về thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã phân tích được những kết quả, hạn chế về tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương, nêu được một số kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng Chính phủ tinh gọn, hiệu quả. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã nêu được phương hướng và một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Chính phủ và chính quyền địa phương về cơ bản hợp lý, có tính khả thi.

ThS. Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ  nhận xét cho đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: sự cần thiết phải ngắn gọn, lý luận rõ ràng; nêu rõ bản chất, nội hàm của “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn”. Từ đó, phân tích mối quan hệ giữa nhà nước – thị trường – xã hội. Ngoài ra, cần nêu ra đặc thù mô hình này ở Việt Nam; kiến nghị và đề xuất chưa rõ phương hướng và giải pháp, còn lẫn về nội dung, cần phải bao quát hơn. Về diễn đạt và trình bày, cần điều chỉnh lại chương mục và tiêu đề cho logic hơn...

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài thực sự cần thiết có lý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn