TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ”

Chiều ngày 14/9/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụdo ThS. Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 06 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Đức Toàn thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, nhóm tác giả cho thấy việc nghiên cứu sâu về khung năng lực nhằm quản lý công chức theo năng lực ở nước ta và nghiên cứu thí điểm ứng dụng trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Vì vậy, nhóm tác giả lựa chọn đề tài Cơ sở khoa học xây dựng khung năng lực mẫu cho một số vị trí việc làm ở Bộ Nội vụ” để thực hiện. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan, nhóm tác giả tập trung làm rõ hai nhóm công trình trong nước (thực trạng ở Bộ Nội vụ) và ngoài nước (kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển: Slovakia, New Zeland, Kanzaz của Nga và Mỹ) để đưa ra hướng nghiên cứu của đề tài góp phần vào nghiên cứu cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các khung năng lức theo vị trí việc làm được quan tâm ở nước ta hiện nay. Đề tài thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin (chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và phép biện chứng duy vật), đồng thời, đề tài phân tích và luận giải vấn đề dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc xác định khung năng lực đối với công chức vẫn còn không ít những khó khăn bởi thiếu những nghiên cứu hệ thống về lý thuyết khung năng lực, định hướng vận dụng vào thực tiễn ở Bộ Nội vụ và Việt Nam hiện nay.


ThS. Phạm Đức Toàn trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhóm nghiên cứu đã có cách đặt vấn đề đúng đắn, toàn diện và tương đối thấu đáo, trình bày được hiện trạng nêu được các mặt tồn tại thiếu sót. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ của đề tài là hợp lý và có độ tin cậy. Đặc biệt khái quát rõ ràng được thực trạng xây dựng khung năng lực vị trí việc làm tại Bộ Nội vụ.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận xét phản biện cho Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Các khái niệm, thuật ngữ cần sử dụng một cách thống nhất, nhất quán hơn; nên thể hiện rõ sự gắn kết các chương với nhau, cần lược bỏ những nội dung không cần thiết đến nội dung của Đề tài; bổ sung tài liệu tham khảo …

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nghiêm túc cầu thị của Nhóm nghiên cứu, Đề tài đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài để có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.


Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng

Tin, ảnh: Anh Ngọc


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn