TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp”

Ngày 04/7/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp” do PGS.TS. Vũ Trọng Hách, Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch hội đồng.


PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Trọng Hách thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương, cần thiết phải có đủ năng lực để thực thi một cách có hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân địa phương. Tuy nhiên, năng lực của đội ngũ Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp hiện nay đang còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là về kỹ năng quản lý hành chính, đòi hỏi phải được quan tâm bồi dưỡng. Đến nay, chưa có chương trình bồi dưỡng cho chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chương trình bồi dưỡng cho chức danh Chủ tịch ủy ban nhân cấp huyện và cấp xã tuy đã có nhưng chưa được hoàn thiện. Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp” là thực sự cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể làm tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình bồi dưỡng cho Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp.


PGS.TS Vũ Trọng Hách báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhìn chung, Nhóm nghiên cứu đã giới thiệu được cơ sở khoa học về bồi dưỡng chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp như: khái niệm chức danh, bồi dưỡng theo chức danh; vị trí pháp lý và nhiệm vụ của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã; các yếu tố tác động đến bồi dưỡng theo chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng giới thiệu kinh nghiệm của một số quốc gia về bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý trong khu vực hành chính công và bài học cho Việt Nam. Đồng thời Nhóm nghiên cứu, còn rà soát chương trình bồi dưỡng hiện hành liên quan tới bồi dưỡng chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp. Qua các nghiên cứu, Nhóm tác giả đã chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế cũng như chỉ ra các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế đó. Từ đó, Nhóm tác giả đã đề xuất được các khung chương trình bồi dưỡng và kiến nghị chính sách bồi dưỡng Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có tính khả thi  và thực tiễn cao.


TS. Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nhận xét cho Đề tài

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần lưu ý những yếu tố tác động như đặc điểm của đối tượng bồi dưỡng thay đổi liên tục theo nhiệm kỳ, chính vì vậy cần lựa chọn nội dung, cách thức bồi dưỡng cho phù hợp; khung năng lực cần làm rõ, kiến thức kỹ năng; đồng thời cần chuẩn hóa lại một số khái niệm. Về diễn đạt và trình bày, cần rà soát lại các lỗi chính tả, ngữ pháp cũng như Tài liệu tham khảo cho hợp lý...

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Văn Tất Thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài được thực hiện nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic; kết quả của Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình bồi dưỡng Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn