TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 29/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Đặng Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.


TS.Thang Văn Phúc,nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đặng Thị Mai Hương, thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong những năm qua được quy định chặt chẽ, có hệ thống, được đổi mới cả về nội dung, chương trình, phù hợp hơn với yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn tồn tại nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội dẫn đến còn nhiều hạn chế trong thực tiễn tổ chức thực hiện; hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về bằng cấp, chứng chỉ trong khi chất lượng bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, việc lựa chọn Đề tài “Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu là cần thiết, Đề tài không chỉ góp phần đánh giá thực trạng và đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay mà còn là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nhà nước, pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Đề tài được kết cấu gồm 3 chương, trong đó Chương 1 Nhóm tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý luận về quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương 2 Nhóm tác giả đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta trong thời gian vừa qua; Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn công tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở đó, Nhóm tác giả đã đề xuất một số phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta được đề cập tại Chương 3 của Đề tài.


ThS. Đặng Thị Mai Hương-Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Báo cáo của Đề tài cơ bản đã giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thiết thực trong việc hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể:

Tại Chương 1, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như: thế nào là quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức; những nội dung quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức; những yếu tố tác động đến việc hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng làm rõ các tiêu chí đánh giá quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như: (sự cần thiết; tính hợp lý; tính thống nhất của văn bản).

Trong Chương 2, Nhóm nhóm nghiên cứu, đã trình bày khá công phu về quy trình xây dựng văn bản pháp luật quy định về đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá tương đối khách quan, chính xác thực trạng quy định pháp luật hiện nay như: quá trình xây dựng và hình thành văn bản pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày thành lập nước đến nay, nhất là những tài liệu từ những năm 1980 tới nay. Nhìn chung, Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp tương đối đầy đủ các văn bản quy định về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, và nêu ra một số đánh giá cụ thể thực trạng văn bản pháp luật quy định về bồi dưỡng hiện nay là tương đối chính xác như: việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn, một số quy định chưa toàn diện và đồng bộ.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ nhận xét phản biện cho Đề tài.

Tại chương 3, Nhóm nghiên cứu, đã đề xuất được một số giải pháp phù hợp và có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay. Các giải pháp đề xuất nhằm khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam, tăng cường trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhằm hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: phân định rõ hơn quy định về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức khác nhau như thế nào trong cả lý luận và đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp. Ngoài ra, sắp xếp lại Chương 1 để làm nổi bât trục chính của vấn đề nghiên cứu là khái niệm, nội dung, các yếu tố tác động và tiêu chí hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Các khái niệm công cụ nên ghép vào các phần thích hợp hơn để đảm báo tình thống nhất, liền mạch nghiên cứu. Làm rõ nguồn các tài liệu tham khảo quốc tế đối với nội dung các nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài.


Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện công phu, nghiêm túc, đạt được mục đích và nhiệm vụ đặt ra, có ý nghĩa tham khảo góp phần thiết thực trong việc hoàn thiện quy định pháp luật quản lý nhà nước về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn