TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020”

Ngày 14/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020”  do CN. Nguyễn Hữu Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, CN. Nguyễn Hữu Tuấn thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Thực tế cho thấy tham nhũng là một hiện tượng kinh tế - xã hội xảy ra ở tất cả các nước trên thế thế giới. Ở Việt Nam, tình trạng tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi và các vụ tham nhũng ngày càng lớn. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng. Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, trực tiếp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, là một lĩnh vực rất quan trọng nhưng cũng rất phức tạp và nhạy cảm, có nhiều nguy cơ xảy ra hành vi tham nhũng trong quá trình hoạt động. Nếu đội ngũ cán bộ tốt có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt thì đất nước ngày càng phát triển, tình trạng tham nhũng bị đẩy lùi. Ngược lại, nếu đội ngũ cán bộ yếu, không đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức yếu kém thì sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước và tình trạng tham nhũng sẽ tràn lan. Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020” là thực sự cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng không chỉ ở Bộ Nội vụ mà trong toàn ngành Nội vụ.


CN. Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, có giá trị tham khảo tốt cho việc đánh giá tình hình và hiệu quả phòng chống tham nhũng trong bộ máy hành chính nhà nước. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhóm tác giả đã nêu được khái quát nhất những vần đề lý luận chung về phòng, chống tham nhũng; về hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, đưa ra một số công thức cụ thể để lượng hóa đánh giá về tình hình thực trạng tham nhũng, đo lường mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng gây ra. Trong phần thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã nêu rõ thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Nội vụ, vai trò chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, tập thể lãnh đạo Bộ, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và cấp ủy đảng. Nhóm nghiên cứu cũng đã nêu rõ thực trạng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng cũng như những công việc đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua của Bộ Nội vụ, cho thấy quyết tâm cao của Bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng và những kết quả đã đạt được. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác phòng chống tham nhũng, Đề tài đã đưa ra những định hướng chung cũng như các nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Nội vụ đến năm 2020. Các định hướng cũng như giải pháp đưa ra đều sát thực và khả thi.


PGS.TS. Trịnh Đức Thảo, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: phân tích và xác định rõ hơn các tiêu chí đánh giá hiệu quả phòng chống tham nhũng, đồng thời cần chính xác hóa lại các khái niệm. Trong phần nói về nguy cơ và thực trạng tham nhũng tại Bộ Nội vụ cần phân tích thêm những đặt điểm, đặc trưng riêng của Bộ; đồng thời cần nêu rõ nguyên nhân của thực trạng hiệu quả phòng chống tham nhũng ở Bộ Nội vụ. Phần định hướng chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Nội vụ cần viết gọn lại. Về hình thức, cần chính xác lại một số tên chương, ngoài ra cần chú ý chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật.

Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Văn Tất Thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài được thực hiện nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic; kết quả của Đề tài có giá trị tham khảo và ứng dụng thực tiễn thiết thực. Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./..

Tin, ảnh: Nguyễn Trang
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn