TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”

Ngày 01/6/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS.Thang Văn Phúc,nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trần Văn Ngợi, Viện Trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, tại Việt Nam hiện nay, cả nước ta đang sôi nổi bàn thảo về việc thành lập ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với nhiều nhận thức, quan điểm khác nhau trên các lĩnh vực, cơ chế chính sách đặc thù, mô hình tổ chức chính quyền đặc khu, phân cấp, phân quyền. Vấn đề đặt ra là lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền nào để phù hợp và đáp ứng tốt nhất các đòi hỏi của một đơn vị hành chính lãnh thổ với những nét đặc biệt về kinh tế và hành chính, đồng thời lại phải phù hợp với những đặc trưng về thể chế chính trị và thể chế Nhà nước của Việt Nam hiện nay. Do đó, việc lựa chọn nghiên cứu Đề tài này có tính thời sự cao, kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn, góp phần trực tiếp cho việc xây dựng Luật Đặc về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, cũng như cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở nước ta hiện nay.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Đề tài được kết cấu gồm 3 chương, trong đó Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Chương 2: Tổ chức chính quyền tại đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế trên thế giới và thực tiễn xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính lãnh thổ đặc thù ở Việt Nam; Chương 3: Quan điểm, giải pháp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam hiện nay.


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện KHTCNN,Chủ nhiệm Đề tài

trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần trực tiếp vào việc hoạch định thể chế, chính sách có liên quan đến tổ chức chính quyền và phát triển các đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt ở Việt Nam hiện nay. Báo cáo của Đề tài được trình bày có cấu trúc rõ ràng, văn phong mạch lạc, xác định đúng mục tiêu nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Đề tài.

Tại Chương 1, Đề tài đã đề cập được những vấn đề lý luận cần thiết nhất, bao gồm khái niệm, đặc trưng của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, của mô hình tổ chức chính quyền tại đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt, các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện đảm bảo sự thành công của mô hình này. Những nội dung này đã được phân tích khá rõ ràng, chính xác, tạo cơ sở lý luận, khung lý thuyết cần thiết để đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, giải pháp ở chương sau. Chương 2, Nhóm tác giả đã đề cập đến kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn Việt Nam về phát triển các dạng thức đặc khu và các mô hình tổ chức của chính quyền đặc khu. Trong chương này, Nhóm tác giả đã đi sâu phân tích làm rõ những nội dung như: thực tiễn xây dựng các mô hình đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính của một số quốc gia trên thế giới từ đó đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quyết định sự thành công của mô hình đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế trên thế giới. Đề tài cũng nghiên cứu thực tiễn tổ chức các đơn vị hành chính lãnh thổ đặc biệt ở Việt Nam từ trước đến nay như khu Hòn Gai, đặc khu Vĩnh Linh, các khu tự trị, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đồng thời cũng phân tích rõ thực trạng mô hình tổ chức các khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong nơi sẽ xây dựng 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt  ở nước ta. Từ đó rút ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân từ thực tiễn phát triển các mô hình này.


TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước

nhận xét phản biện cho Đề tài.

   Chương 3, Nhóm tác giả đã đề cập khá cụ thể, toàn diện các nội dung bối cảnh, sự cần thiết, quan điểm, nội dung và giải pháp xây dựng mô hình tổ chức chính quyền tại đặc khu hành chính - kinh tế ở nước ta trong đó thành công nổi bật là: xác định rõ và đúng 3 quan điểm chỉ đạo việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đặc khu phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay; đề xuất 3 phương án tổ chức chính quyền đặc khu với các mức độ cao thấp khác nhau, ưu điểm khác nhau và khả năng vận dụng khác nhau trong thực tiễn nước ta hiện nay. Đồng thời Nhóm tác giả đã đưa ra quan điểm riêng của mình về lựa chọn một mô hình có nhiều ưu điểm hơn, đảm bảo tính khoa học cao hơn (phương án 3) và phù hợp với thông lệ chung của thế giới hiện nay. Theo phương án 3, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trực thuộc tỉnh. Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm có Hội đồng nhân dân đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt (gọi tắt là Hội đồng đặc khu) và Cơ quan hành chính đặc khu (đứng đầu là Thị Trưởng). Theo đó các tác giả đã phân tích các yếu tố cấu thành mô hình tổ chức chính quyền đặc khu (vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động). 

TS. Hoàng Mai, Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy viên hội đồng

nhận xét cho Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần phân tích sâu hơn nữa những ưu điểm của phương án 3 (phương án mà Nhóm tác giả lựa chọn) để làm nổi bật nên tính ưu việt của phương án này. Ngoài ra, nếu có thể, Nhóm tác giả nên bổ sung thêm các giải pháp cụ thể để xây dựng mô hình chính quyền theo phương án 3 (như vấn đề lựa chọn người đứng đầu đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, mối quan hệ giữa chính quyền đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội...)

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện nghiêm túc, mục đích, nhiệm vụ đặt ra và có ý nghĩa tham khảo tốt cho việc tổ chức chính quyền tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang là vấn đề thời sự ở nươc ta hiện nay. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài để có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn