TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Họp góp ý bộ công cụ của Dự án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công"

Ngày 23/05/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý bộ công cụ thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công". TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN đã tới dự và chủ trì buổi họp.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Phó Viện trưởng Nguyễn Huyền Hạnh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và các thành viên trong Nhóm xây dựng bộ công cụ Dự án.

Tại buổi họp góp ý, bà Nguyễn Thị Quỳnh, Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu tổ chức thay mặt Nhóm xây dựng bộ công cụ Dự án trình bày tóm tắt nội dung bộ công cụ. Theo đó, bộ công cụ của dự án gồm có 2 hướng dẫn báo cáo và 3 phiếu trưng cầu ý kiến. Hướng dẫn báo cáo đánh giá thực trạng xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công gồm 2 mẫu dành cho cơ quan quản lý các đơn vị sự nghiệp công và mẫu dành cho các đơn vị sự nghiệp công. Phiếu trưng cầu ý kiến về thực trạng dịch vụ sự nghiệp công và việc xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công gồm 3 loại: phiếu dành cho cán bộ, công chức cơ quan quản lý ngành; phiếu dành cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập và phiếu dành cho người dân. Bộ công cụ của dự án nhằm đánh giá thực trạng xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công: những kết quả đã đạt được; hạn chế, bất hợp lý; thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp cần thiết để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công,...


ThS. Thạch Thọ Mộc, Q. Trưởng phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế thay mặt cho đơn vị làm đầu mối triển khai Dự án phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự tập trung vào một số nội dung chính như: Đối với 2 mẫu hướng dẫn báo cáo cần phải thể hiện rõ những quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, chỉ ra các cơ chế, chính sách, việc quản lý kết quả không chỉ là phạm vi và quy mô mà cần phải nêu bật kết quả từ chất lượng dịch vụ đó như thế nào? Chi phí ra sao? Việc xã hội hóa dịch vụ công giúp mang lại hiệu quả và giảm chi phí cho nhà nước không? Cần bổ sung vào cáo đánh giá về cơ chế chính sách như phân bổ ngân sách hay việc đánh giá quản trị nội bộ của đơn vị thực hiện xã hội hóa; bám sát vào các đề xuất, kiến nghị của Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp. Đối với 3 mẫu phiếu điều tra xã hội học dành cho 3 đối tượng cũng có nhiều ý kiến góp ý các nội dung như: Một số câu hỏi còn chung chung khó trả lời, không nên thiết kế câu trả lời mà nội dung bắt người trả lời phiếu phải liệt kê, mà cần có nội dung trả lời cụ thể để người trả lời phiếu có thể hiểu được bản chất vấn đề; nên có các câu hỏi đi sâu về loại hình, mức độ xã hội hóa; ngoài ra, cần chú ý đến kỹ thuật đặt câu hỏi để lấy được thông tin xác thực, đúng bản chất và cần thiết cho dự án...

Kết luận cuộc họp, Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị đơn vị làm đầu mối và Nhóm xây dựng bộ công cụ Dự án tổng hợp, tiếp thu chọn lọc những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, các câu hỏi cần bám sát mục tiêu của dự án để phân bổ một số câu hỏi chung cần nhấn mạnh vào cơ chế, chính sách đặc biệt là cơ chế tài chính, câu hỏi đối với cơ quan nhà nước thì chú trọng tới trách nhiệm và cơ chế chính sách, còn đối với người dân thì đưa ra các câu hỏi đánh giá về chất lượng dịch vụ, giá cả phù hợp để tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ của dự án.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn