TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam”

Ngày 18/5/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Chính phủ điện tử trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính tại Việt Nam” do CN.Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin- Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS.Thang Văn Phúc,nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, tại Việt Nam hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý trong thời gian qua đã bước đầu giải quyết được 2 vấn đề cấp bách. Một là, thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn qua việc cung cấp thông tin, các chính sách và hướng dẫn thủ tục hành chính trên mạng, trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. Hai là, một số cơ quan đã sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý công tác điều hành, xử lý hồ sơ công việc hàng ngày một cách nhanh gọn, đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, việc xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta còn chậm chạp bởi nhiều nguyên nhân như: rào cản từ nền hành chính theo thói quen cũ, hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém và thiếu nguồn vốn cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin…Do đó, với mục tiêu là xác định những giải pháp triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay, nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài là hết sức cần thiết và cấp bách để cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện các quy định về xây dựng Chính phủ điện tử, từ đó, đề xuất các giải pháp triển khai Chính phủ điện tử đồng bộ với hoạt động cải cách hành chính theo những mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020.

Đề tài được kết cấu ngoài phần Mở đầu và Kết luận gồm 3 chương, trong đó Chương 1: Tổng quan về xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính ở Việt Nam; Chương 2: Mối quan hệ giữa xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính ở Việt Nam; Chương 3: Những giải pháp triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh Cải cách hành chính nhà nước.


Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần đẩy nhanh công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Báo cáo của Đề tài được trình bày có cấu trúc rõ ràng, văn phong, trình bày mạch lạc, tư liệu phong phú thể hiện được tính logic, gắn kết giữa mục tiêu, phương pháp, phạm vi nghiên cứu với các nội dung nghiên cứu. Tại Chương 1, Đề tài đã hệ thống hóa các kết quả, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam cũng như chỉ ra cải cáh hành chính với những nội dung yêu cầu, kết quả của nó phải làm cơ sở cho việc xây dựng Chính phủ điện tử. Từ những nội dung nêu ra ở phần trên trên, Chương 2 tác giả đã tập trung phân tích mối quan hệ giữa xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính ở Việt Nam, trong đó chủ yếu làm rõ quan hệ gắn kết có tính biện chứng, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, đề tài đã tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình Chính phủ điện tử tại một số nước, Đề tài đã đúc rút ra được một số kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử cho Việt Nam. Với 5 giải pháp căn bản được kiến nghị tại Chương 3, đề tài đã góp phần phục vụ cho việc triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhìn chung, nội dung nghiên cứu của Đề tài là kịp thời và phù hợp với trách nhiệm và nhiệm vụ của Đơn vị nghiên cứu đối với định hướng, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiện nay.


TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhận xét phản biện cho Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: lưu ý phân biệt về nội hàm giữa thuật ngữ Chính phủ điện tử và Chính phủ điện tử dưới góc độ tổ chức; các đề xuất giải pháp tại Chương 3 cần được phân tích, thuyết minh rõ nét hơn trên cơ sở phân tích ưu, nhược điểm, đánh giá tác động với các đối tượng liên quan, tính khả thi của giải pháp; cần phân tích thêm ở góc độ tác động của công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử vào một số nội dụng như chuẩn hóa công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, minh bạch hóa các hoạt động của Chính phủ, giúp Chính phủ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, gắn kết Chính phủ với người dân, doanh nghiệp…Từ đó, luận giải tính hợp lý, không hợp lý của một số nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay; cần rà soát, bổ sung tài liệu ham khảo để có tính cập nhật hơn và chỉ rõ nguồn đối với thông tin được tham khảo…

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã đề xuất được các giải pháp trong việc triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong điều kiện cải cách hành chính, một số giải pháp có tính khả thi cao. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài để có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Vũ Ánh Nguyệt
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn