TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển”

Ngày 27/4/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển”  do ThS. Nguyễn Ngọc Linh, Phó Trưởng khoa Khoa Văn thư - Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi họp nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Ngọc Linh thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo nhóm nghiên cứu, chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có quy định đối với các trường đại học cần nghiên cứu xác định và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo làm cơ sở để hoàn thiện chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Các trường đại học đào tạo sinh viên khi ra trường phải đáp ứng đầy đủ các quy định chuẩn đầu ra theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015 sẽ góp phần hạn chế bớt tình trạng sinh viên ra trường không có kỹ năng làm việc, dẫn đến phải đào tạo lại làm lãng phí nguồn nhân lực của đất nước. Thực tiễn quá trình đào tạo đại học hiện nay của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội còn có những bất cập,  một trong những vấn đề đó là xây dựng chuẩn đầu ra, nó chưa trở thành điểm khởi đầu của quá trình đào tạo, công bố chuẩn đầu ra của trường còn mang tính hình thức, chất lượng đào tạo chưa được kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình đào tạo. Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển” là thực sự cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn góp phần chuẩn hóa các khâu trong quá trình đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.


ThS. Nguyễn Ngọc Linh báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhóm tác giả đã tổng quan được một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài ở trong và ngoài nước, có khái quát hóa, bình luận và chỉ ra những điểm riêng, khác biệt mà đề tài cần nghiên cứu. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ của đề tài là hợp lý và có độ tin cậy. Phần cơ sở lý luận xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học đã làm rõ cách thức tiếp cận xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo trình độ đại học; đã trình bày được xu hướng đào tạo nhân lực trình độ đại học đến năm 2020 và kinh nghiệm xây dựng chuẩn đầu ra của các trường đại học trong nước và khu vực Asean. Trong phần thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã phân tích tương đối chi tiết về đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội và thực trạng xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo này. Đề tài cũng đã đề xuất được một số giải pháp phù hợp nhằm xây dựng chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước yêu cầu hội nhập và phát triển.


PGS.TS. Trần Thị Hà, Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhận xét phản biện

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng lưu ý chủ nhiệm đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần làm rõ hơn cơ sở pháp lý trong xây dựng chuẩn đầu ra hiện nay dựa vào Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 và Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017. Đồng thời cần làm rõ các yêu cầu và hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý được thực hiện như thế nào với các cách tiếp cận xây dựng chuẩn đầu ra mà nhóm nghiên cứu đã đề cập để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Trong phần thực trạng, nhóm nghiên cứu chủ yếu mới giới thiệu về quy trình các bước triển khai các văn bản về xây dựng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chưa xây dựng bảng ma trận chuẩn đầu ra để đối chiếu tổng thể giữa chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra/mục tiêu của các học phần để đảm bảo chuẩn đầu ra của các học phần sẽ góp phần để người học đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Vì vậy, trong phần giải pháp cần hoàn thiện bảng ma trận tổng hợp chuẩn đầu ra của các học phần kèm theo khung thời gian để đạt được từng chuẩn đầu ra đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo. Bên cạnh đó cần rà soát lại các yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam tại bậc 6 để bổ sung những chuẩn đầu ra còn thiếu. Ngoài ra cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật, văn phong và sắp xếp lại danh mục tài liệu tham khảo.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đánh giá cao sự cố gắng, cầu thị của nhóm nghiên cứu, về cơ bản Đề tài đã đưa ra được chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài để có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./..

Tin, ảnh: Nguyễn Trang
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn