TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ:“Chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ”

Ngày 24/04/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ” do TS. Quang Thị Ngọc Huyền, Nghiên cứu viên chính, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo, Viện Khoa học tổ chức nhà nước) làm chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn làm Chủ tịch.


PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Quang Thị Ngọc Huyền thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, qua tổng kết về tổ chức, hoạt động của các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ các năm gần đây cho thấy ngày càng phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về loại hình và lĩnh vực hoạt động. Đối với các loại hình tổ chức này hiện đã có các văn bản về pháp luật quy định cụ thể về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn; quy định trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, phối hợp hoạt động để phát huy vai trò của các tổ chức xã hội này. Tuy nhiên để các tổ chức này hoạt động đúng hướng, hiệu quả, thật sự phát huy được vai trò, tiềm năng, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực xã hội. Do vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ” là rất cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn góp phần đề xuất hoàn thiện quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.


TS.Quang Thị Ngọc Huyền trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, về cơ bản kết quả nghiên cứu của Đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Nhóm nghiên cứu đã có cách đặt vấn đề đúng đắn, toàn diện và tương đối thấu đáo, trình bày được hiện trạng nêu được các mặt tồn tại thiếu sót. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã khái quát được một số vấn đề lý luận về vai trò của Hội, tổ chức phi chính phủ trong phát triển và quản lý phát triển xã hội như: khái niệm, vai trò của Hội, tổ chức phi chính phủ; dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ công. Bên cạnh đó, Đề tài đã tổng hợp được thông tin về việc tham gia dịch vụ hành chính công của các Hội, tổ chức phi chính phủ ở một số nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Anh, NiuDilan, Philipin, Trung Quốc và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.


PGS.TS  Nguyễn Hữu Dũng, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam nhận xét phản biện

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho 7 hội, tổ chức phi chính phủ ở nước ta như: (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam; Hiệp hội lương thực Việt Nam; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; Liên đoàn Luật sư; Hiệp hội cá tra Việt Nam). Các số liệu minh chứng khá cụ thể, rõ ràng. Theo đó, Đề tài cũng chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho các Hội, tổ chức phi chính phủ trên các mặt: vai trò quản lý nhà nước đối với Hội, tổ chức phi chính phủ; về phía các Hội, tổ chức phi chính phủ. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã phân tích, Đề tài đã đưa ra 6 quan điểm và 2 nhóm giải pháp thực hiện chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính cho các Hội, tổ chức phi chính phủ ở nước ta hiện nay các giải pháp khá toàn diện, sát thực tế và có ý nghĩa khả thi.


ThS. Đỗ Thị Tuyết Lan, Trưởng phòng Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Hà nội nhận xét phản biện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: cần xác định rõ và nhất quán mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của Đề tài và tiêu đề chương 3 là "đẩy mạnh chuyển giao" hay "nâng cao chất lượng, hiệu quả" việc chuyển giao một số nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho các Hội, tổ chức phi chính phủ. Bên cạnh đó, Đề tài cần tập trung luận giải rõ sự chuyển biến về nhiệm vụ của bộ máy hành chính trong điều kiện mới, từ đó xác định những loại nhiệm vụ nào của cơ quan hành chính có thể chuyển giao cho các Hội, tổ chức phi chính phủ; những loại nhiệm vụ nào đích thực của cơ quan hành chính nhà nước; các điều kiện, tiêu chí để thực hiện chuyển giao. Ngoài ra, các nội dung về việc tham gia dịch vụ hành chính công của các Hội, tổ chức phi chính phủ ở một số nước trên thế giới cần trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo để bảo đảm tính khoa học và có sức thuyết phục hơn…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng, nghiêm túc cầu thị của Nhóm nghiên cứu, Đề tài đã đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như: sự cần thiết, đối tượng, phạm vi cần nói rõ và thuyết phục hơn; tổng quan còn sơ sài. Đồng thời, phần thực trạng cần phân tích rõ chủ trương của Đảng về việc chuyển giao dịch vụ công, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn