TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 18/04/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước” do ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm Chủ tịch.


PGS. TS  Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Huyền Hạnh thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, xây dựng văn hóa công sở luôn là vấn đề có vị trí quan trọng trong bất cứ một nền hành chính quốc gia nào. Điều này xuất phát từ chính vai trò của công sở trong đời sống xã hội và trong hoạt động của bộ máy hành chính mà nó là một bộ phận cấu thành. Trong thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa công sở, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và nâng cao “văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa công sở”, góp phần thực hiện mục tiêu của cải cách nền hành chính nhà nước là “xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”. Tuy nhiên trên thực tế việc xây dựng và nâng cao văn hóa công sở ở nước ta hiện nay còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Chính vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu Đề tài “Văn hoá công sở và xây dựng văn hoá công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước” là một hướng đi đúng, có tính thời sự, phục vụ trực tiếp cho việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ.


ThS. Nguyễn Huyền Hạnh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tập thể tác giả đã nghiên cứu nghiêm túc, công phu, về cơ bản báo cáo kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Phương pháp nghiên cứu được lựa chọn phù hợp. Đề tài đã làm rõ được các khái niệm cơ bản liên quan đến nội dung nghiên cứu như khái niệm văn hóa; công sở; văn hóa công sở; nội dung của văn hóa công sở; tầm quan trọng của của việc xây dựng văn hóa công sở. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những yếu tố tác động đến văn hóa công sở. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được kinh nghiệm xây dựng văn hóa công sở ở một số nước trên thế giới. Nhìn chung, Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đã chỉ ra được những kết quả đạt được và những hạn chế của việc thực hiện văn hóa công sở tại các Bộ ngành, địa phương. Mặt khác, Đề tài cũng nêu ra được nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.


PGS. TS  Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét phản biện

Trên cơ sở phân tích yêu cầu của bối cảnh, tình hình mới, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất yêu cầu, quan điểm và 08 giải pháp (xây dựng hệ thống chuẩn mực giá trị của văn hóa công sở mà các cơ quan nhà nước cần hướng tới; hoàn thiện quy định pháp luật về văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa công sở; đổi mới phương pháp tổ chức, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trụ sở, công sở; đề cao vai trò người đứng đầu trong xây dựng và nâng cao văn hóa pháp luật trong cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát). Các giải pháp đưa ra khá toàn diện, đồng bộ, có tính khả thi và sát thực tiễn.


TS. Trần Nghị, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước nhận xét phản biện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Chương 1, cần tập trung phân tích rõ và sâu sắc hơn, tạo sự kết dính giữa các khái niệm công cụ như: văn hóa; công sở; văn hóa công sở; xây dựng văn hóa công sở. Việc phân tích mới thiên nhiều về liệt kê, chưa đi sâu phân tích và làm rõ mỗi liên hệ sâu sắc giữa các khái niệm công cụ. Ngoài ra, nên phân tích làm rõ sự khác biệt giữa văn hóa công sở trong cơ quan hành chính với văn hóa của các loại hình tổ chức khác như văn hóa doanh nghiệp, văn hóa của đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, cần cân nhắc bổ sung giải pháp về nguồn lực để triển khai thực hiện văn hóa công sở. Mặt khác, cần hiệu chỉnh  phần danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định chuẩn của Đề tài khoa học cấp Bộ...

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS Văn Tất Thu đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ HồngTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn