TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Công bố Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Ngày 20/3, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Đây là năm thứ 5 tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện là cơ sở để đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm 2017, Chỉ số CCHC được đánh giá ở 20 sở, ban, ngành và 14 UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với các sở, ban, ngành, chỉ số CCHC được xác định trên 10 lĩnh vực, tương ứng với 10 chỉ số thành phần, 36 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần. Đối với các huyện, thị xã, thành phố được xác định trên 10 lĩnh vực, tương ứng với 10 chỉ số thành phần, 29 tiêu chí và 63 tiêu chí thành phần.


(Quang cảnh hội nghị)

Phương pháp đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Hội đồng thẩm định của UBND tỉnh tiến hành thẩm định, đánh giá điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đánh giá thông qua điều tra xã hội học.

Trên cơ sở thang điểm đánh giá, kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành đều đạt trên 82 điểm (điểm trung bình các sở, ban, ngành là 85,69 điểm) tăng 5,15 điểm so với năm 2016; UBND cấp huyện đều đạt trên 81 điểm (điểm trung bình các huyện, thị xã, thành phố là 85,24 điểm) tăng 5,01 điểm so với năm 2016. Kết quả xếp loại chỉ số CCHC các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2017 đều xếp loại Tốt. Trong đó Sở Xây dựng đứng thứ nhất (89,92 điểm), Sở Y tế đứng thứ 2 (88,35 điểm), Sở Khoa học và Công nghệ đứng thứ 3 (88,29 điểm), Sở Tài chính đứng thứ 4 (87,94 điểm), Sở Nội vụ đứng thứ 5 (87,82 điểm). Đối với cấp địa phương, Hạ Long đứng thứ nhất (88,89 điểm), TP Cẩm Phả đứng thứ 2 (87,95 điểm), TX Đông Triều đứng thứ 3 (87,80 điểm); TP Uông Bí đứng thứ 4 (86,97 điểm), huyện Hải Hà đứng thứ 5 (86,90 điểm).

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã nêu rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Thời gian qua tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện CCHC. Qua đó, đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.


(Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác CCHC cũng như trong việc cải thiện kết quả điểm chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các địa phương trong từng năm; trong đó ghi nhận vai trò quan trọng của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ về CCHC.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Long yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải xác định CCHC là nhiệm vụ trọng, cần tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác CCHC, nâng cao nhận thức về CCHC, coi CCHC là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò người đứng đầu là hết sức quan trọng. Hội đồng thẩm định của tỉnh cần tham mưu cho tỉnh điều chỉnh lại thang điểm đánh giá, nâng cao thang điểm về điều tra xã hội học nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất và công bằng hơn. Tập trung CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ tại các Trung tâm HCC và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã theo hướng tiếp tục rà soát để tiến hành cắt giảm tối đa về mặt thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp; rà soát để phân định rõ TTHC nào có thể tiến hành tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ ngay (không cần viết phiếu hẹn). Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia tương tác với chính quyền thông qua các hoạt động, nhất là qua việc giải quyết TTHC trực tuyến ở mức độ 3, 4.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về CCHC (Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp) phải là những cơ quan đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Năm 2018, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh thang chấm điểm chỉ số CCHC, nghiên cứu gắn các tiêu chí đánh giá của các chỉ số khác như PCI, SIPAS, PAPI với chỉ số CCHC sao cho thực hiện trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất; đề nghị Ban Dân vận, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác giám sát, nhất là trong công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật và của tỉnh về thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Để công tác CCHC tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị; tăng cường cải cách công vụ, công vụ; rà soát và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về CCHC nghiên cứu để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi tiêu chí chấm theo hướng nâng cao số điểm ở các tiêu chí về ứng dụng CNTT, về tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao số điểm điều tra xã hội học (điểm tăng lên, số phiếu tăng lên…); đồng thời nghiên cứu để thời gian tới xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC áp dụng cho cả các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn (Công an, Hải quan, Thuế, BHXH…)

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân đạt kết quả cao trong công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2017.


Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc


Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

http://www.quangninh.gov.vn
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn