TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Họp góp ý bộ công cụ của Dự án "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công"

Ngày 19/01/2018, tại phòng họp tầng 2, trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý bộ công cụ thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công". Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Lê Anh Tuấn đã tham dự và chủ trì buổi họp. Tham gia buổi họp gồm có các thành viên trong Nhóm xây dựng bộ công cụ Dự án, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp góp ý, bà Nguyễn Thị Quỳnh, Nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu tổ chức và bà Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức thay mặt Nhóm xây dựng bộ công cụ Dự án trình bày tóm tắt nội dung bộ công cụ của dự án và mong rằng nhận được các ý kiến góp ý tập trung vào các nội dung như: Bố cục đã phù hợp chưa? cách hỏi trong các phiếu đã sát với yêu cầu chưa? nên để một phiếu tổng quát hay chia ra thành các phiếu trên từng lĩnh vực điều tra: khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế - dân số, văn hóa thể thao và du lịch? 

Theo đó, bộ công cụ của dự án gồm có 2 hướng dẫn báo cáo và 3 phiếu trưng cầu ý kiến. Hướng dẫn báo cáo đánh giá thực trạng xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công gồm 2 mẫu dành cho cơ quan quản lý các đơn vị sự nghiệp công và mẫu dành cho các đơn vị sự nghiệp công. Phiếu trưng cầu ý kiến về thực trạng dịch vụ sự nghiệp công và việc xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công gồm 2 loại: phiếu dành cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập; phiếu dành cho cán bộ, công chức cơ quan quản lý ngành và phiếu trưng cầu ý kiến về chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công dành cho người dân. Bộ công cụ của dự án nhằm đánh giá thực trạng xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công dưới góc độ là đơn vị sự nghiệp công: chỉ rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, bất hợp lý; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp cần thiết để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.


Bà Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức giới thiệu bộ công cụ dự án

Góp ý cho hướng dẫn báo cáo và phiếu điều tra xã hội học, các đại biểu tham dự cuộc họp tập trung vào một số nội dung chính sau: Đối với 2 Hướng dẫn báo cáo nên sắp xếp lại phần quy định pháp luật hiện hành, sau phần mục đích, yêu cầu nên đưa đánh giá của cơ quan  quản lý lên đầu để có cái nhìn khái quát chung, sau đó mới nêu ra các cơ chế, chính sách, việc quản lý kết quả không chỉ là phạm vi và quy mô mà cần phải nêu bật nên kết quả từ chất lượng dịch vụ đó như thế nào? Việc xã hội hóa dịch vụ công giúp mang lại hiệu quả và giảm chi phí cho nhà nước không? Cần bổ sung vào cáo đánh giá về cơ chế chính sách như phân bổ ngân sách hay việc đánh giá quản trị nội bộ của đơn vị thực hiện xã hội hóa; bám sát vào các đề xuất, kiến nghị của Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp.

Đối với 3 mẫu phiếu điều tra xã hội học dành cho 3 đối tượng cũng có nhiều ý kiến góp ý các nội dung như: Một số câu hỏi không nên thiết kế câu trả lời đơn giản là “có hay không?” mà cần có nội dung trả lời cụ thể để có cơ sở thống kê, phân tích hiểu được bản chất vấn đề; nên có các câu hỏi đi sâu về loại hình, mức độ xã hội hóa; cần lượng hóa các mốc hỏi để thu được kết quả thuận lợi cho công tác đánh giá khi tổng hợp phiếu. Ngoài ra, cần chú ý đến kỹ thuật đặt câu hỏi để lấy được thông tin xác thực, bản chất và cần thiết cho dự án; các câu hỏi cần bám sát, hướng tới những vấn đề được nêu ra, phải rà soát được những quy định của văn bản quy phạm pháp luật, các câu hỏi không nên quá đi sâu mà nên mang tính chất gợi mở, định hướng để thuận tiện cho người trả lời.

Kết luận cuộc họp, Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Nhóm xây dựng bộ công cụ Dự án tổng hợp, tiếp thu chọn lọc những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, các câu hỏi cần bám sát mục tiêu của dự án để phân bổ một số câu hỏi chung cần nhấn mạnh vào cơ chế, chính sách đặc biệt là cơ chế tài chinh, câu hỏi đối với cơ quan nhà nước thì chú trọng tới trách nhiệm và cơ chế chính sách, còn đối với người dân thì đưa ra các câu hỏi đánh giá về chất lượng dịch vụ, giá cả phù hợp để tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ của dự án.

Tin, ảnh: Vũ Ánh Nguyệt
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn