TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương”

Ngày 10/01/2018, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.

TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm và các nghiên cứu viên thuộc Viện.  

Tại buổi nghiệm thu, Ths. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nghiên cứu tổ chức thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay đòi hỏi năng lực quản lý hành chính nhà nước cần được cải thiện và nâng cao hơn nữa, trong đó việc hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy mạnh mẽ tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo yêu cầu tiện lợi của nhân dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước là hết sức cần thiết.


ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Nghiên cứu tổ chức trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án

Mục tiêu của Dự án là điều tra, đánh giá thực trạng về việc phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền địa phương, qua đó đề xuất các chủ trương, giải pháp điều chỉnh, hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương phục vụ hoạt động điều hành của Chính phủ. Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và chính quyền địa phương; điều tra, liệt kê và tổng hợp các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp giữa các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương. Qua đó phân tích, so sách, đánh giá những thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước (cấp Trung ương, cấp tỉnh) sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP; tổng kết những ưu điểm và những bất cập, những điểm còn trùng lắp, chồng chéo trong quá trình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước; đề xuất, kiến nghị những giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương hiện nay.


TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện KHTCNN

phát biểu phản biện

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng Dự án có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn thiết thực, hình thức và nội dung đáp ứng được yêu cầu của Dự án. Nhóm nghiên cứu đã phân tích làm rõ những khái niệm quản lý và quản lý nhà nước; phân cấp và phân cấp quản lý nhà nước; phân quyền, ủy quyền; chính quyền Trung ương, chính quyền địa phương và mối quan hệ giữa chúng. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu và phân tích được nội dung, nguyên tắc phân cấp quản lý giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương; phân tích kinh nghiệm phân cấp quản lý giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương của một số quốc gia qua đó rút ra được một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu thống kê tương đối đầy đủ các quy định pháp luật liên quan tới phân cấp, tập trung trên 6 lĩnh vực chủ yếu gồm: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quản lý ngân sách nhà nước, lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ công và quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu còn phân tích thực trạng phân tích quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương trên thực tế hiện nay và chỉ ra một số ưu điểm và hạn chế trong từng lĩnh vực cụ thể nêu trên; đồng thời chỉ ra những tác động của việc tăng cường phân cấp giữa Trung ương và địa phương từ năm 2004. Từ đó đưa ra những đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện cả khung pháp lý cho việc phân cấp và hoạt động phân cấp trong thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện cần cập nhật các văn bản quy định pháp luật mới về phân cấp giữa Trung ương và địa phương như Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ. Tập trung phân tích sâu hơn đối với 5 lĩnh vực được Chính phủ xác định cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP…


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng, Chủ nhiệm Dự án phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản cảu Dự án đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Tốt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn