TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước năm 2017

Ngày 02/01/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (Hội nghị). PGS. TS Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới dự Hội nghị.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 TS. Trần Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện KHTCNN đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có bà Tạ Thị Mão, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện.


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ và Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.


Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Theo đó, trong năm 2017 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Lãnh đạo Bộ giao và các nhiệm vụ của Viện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, trong đó có những việc được đánh giá cao như: Đề án Văn hóa công vụ; Đề án “Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã”; Đề án Quản lý số hiệu công chức trong các cơ quan hành chính; hệ thống Ngân hàng đề thi tuyển công chức và phần mềm thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức; điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016… Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công việc. Các mặt công tác như nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học; kế hoạch, tài chính; thông tin - thư viện; hành chính quản trị đều đã có những cải tiến theo chiều hướng tích cực cả về nội dung và chất lượng, mang lại kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2017, Viện cũng còn một vài tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số dự án, đề tài còn chậm so với kế hoạch; một số ít đề tài khoa học cấp Bộ và chuyên đề cần phải nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Dự thảo Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2018. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện trong việc triển khai các đề tài, đề án, dự án; tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và thu hút, tuyển dụng đội ngũ nghiên cứu viên có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại đơn vị, cá nhân đảm bảo dân chủ, khách quan, trung thực trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đãi ngộ đối với công chức, viên chức và người lao động nhằm phát huy mạnh mẽ nội lực, hăng hái thi đua về mọi mặt nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, tạo điều kiện để các viên chức trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và các công việc khác của Viện.


Bà Trần Thị Vân, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017


Ông Phạm Nhật Thu, phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo tài chính năm 2017


Ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2017

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Thanh tra nhân dân của Viện trong năm 2017 cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Các thông tin được thông báo đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Mọi thắc mắc, phản ảnh của công chức, viên chức và người lao động đều được quan tâm, giải quyết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nội bộ đoàn kết, tư tưởng ổn định, cá nhân gắn bó với tập thể cơ quan, đơn vị. Từ đó đã củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện đã đạt được cũng như đóng góp của Viện cho thành công chung của Bộ Nội vụ trong năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Viện cần tập trung vào triển khai quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Viện, chú ý sắp xếp, bố trí đúng người, đúng vị trí để phục vụ tốt công tác chuyên môn; tập trung hoàn thành các đề án, dự án, chương trình được giao, đảm bảo chất lượng; công tác quản lý khoa học phải được thắt chặt hơn nữa từ khâu duyệt tên đề tài đến bảo vệ cơ sở và nghiệm thu chính thức. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng đề nghị Viện cần tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Bộ với vai trò là Viện nghiên cứu khoa học đầu ngành; đồng thời chú ý nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đảm bảo đời sống để các viên chức yên tâm công tác.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Viện, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nhân sự; ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, hoạt động hợp tác quốc tế và biện pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CCVCNLĐ, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức trẻ…

Thay mặt lãnh đạo Viện, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng đã công bố các quyết định khen thưởng công chức, viên chức đã đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2017. 


TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng công bố các quyết định khen thưởng

Tiếp sau phần tổng kết công tác năm 2017, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức đoàn thể trong năm 2018.


Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn, phát động phong trào thi đua năm 2018

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Viện trưởng Trần Văn Ngợi tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Triệu Văn Cường, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng thời, thay mặt toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2017, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhân dịp năm mới 2018, Viện trưởng Trần Văn Ngợi chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác./.

Tin: Nguyễn Trang, ảnh: Anh NgọcTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn