TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ”.

Ngày 28/12/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ” do TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nghe TS. Vũ Thanh Xuân trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo nhóm nghiên cứu, ngành Nội vụ là một trong những ngành có vị trí quan trọng tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự từ Trung ương đến địa phương. Do đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), trong đó có CBCCVC ngành Nội vụ là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc cải cách nền hành chính, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC thì yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ càng trở nên cấp bách. Thực tiễn những năm qua cho thấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ bên cạnh những ưu điểm vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Do vậy, Đề tài tập trung vào nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ.


TS. Vũ Thanh Xuân trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đây là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tập thể tác giả đã nghiên cứu nghiêm túc, công phu, về cơ bản báo cáo kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Phương pháp nghiên cứu được lựa chọn phù hợp và có độ tin cậy. Phần tổng quan đã làm rõ được những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, sau khi điểm ra các công trình đã công bố liên quan đến vấn đề nghiên cứu của Đề tài. Về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu đã hệ thống hóa các khái niệm liên quan; phân tích vai trò, mục tiêu, yêu cầu của việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ; xác định các tiêu chí đánh giá và các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ, ngoài ra nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC. Về mặt thực tiễn, báo cáo kết quả nghiên cứu đã dẫn ra các số liệu về giảng viên, CCVC ngành Nội vụ theo từng lĩnh vực như tổ chức nhà nước, văn thư lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng; phân tích thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ theo các tiêu chí như chương trình, tài liệu; đội ngũ giảng viên; công tác đánh giá; cơ sở vật chất; quy trình tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng… Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC của ngành Nội vụ, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 4 phương hướng và 7 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ. Các giải pháp đưa ra về cơ bản có tính khả thi và sát thực tiễn.


TS. Nguyễn Ngọc Vân nhận xét phản biện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Chương 1, cần bổ sung nội dung về đặc thù hoạt động công vụ của CCVC ngành Nội vụ, bởi những đặc thù này là yếu tố quyết định sự khác biệt trong khung năng lực của họ và từ đó để có giải pháp riêng biệt, sát thực nâng cao chất lượng bồi dưỡng; lược bỏ các nội dung trùng trong mục tiêu chí đánh giá chất lượng và mục các yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ. Phần thực trạng cần cập nhật các số liệu, văn bản; đồng thời nên bổ sung phần nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế sau khi phân tích thực trạng. Bên cạnh đó cần giới thiệu rõ hơn về đối tượng khảo sát, thời gian khảo sát, công cụ khảo sát và kết quả khảo sát trong phần giới thiệu về nội dung khảo sát và kết quả khảo sát; các số liệu đưa ra cần chú ý bổ sung trích dẫn nguồn cũng như phụ lục kèm theo. Phần giải pháp cần đưa ra được những giải pháp đặc thù đối với đào tạo, bồi dưỡng CCVC ngành Nội vụ và nên bổ sung thêm các kiến nghị như xây dựng khung năng lực cho CCVC ngành Nội vụ; sửa đổi chính sách để tạo động lực cho CCVC học tập nâng cao trình độ…

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đánh giá cao sự cố gắng của nhóm nghiên cứu, Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Nguyễn Trang
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn