TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức”

Ngày 28/12/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi họp nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức” do PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn làm Chủ tịch.


PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, vấn đề tuổi trong quản lý con người, quản lý lao động nói chung và quản lý cán bộ, công chức, viên chức nói riêng là chủ đề được xã hội quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi, cơ hội phát triển của mỗi con người. Tuy nhiên, ở nước ta việc thể chế hóa vấn đề tuổi còn chưa đồng bộ, đầy đủ, các quy định về tuổi chưa tính hết đến những đặc thù trong quản lý các đối tượng khác nhau là cán bộ, công chức, viên chức; việc vận dụng quy định về tuổi vào thực tiễn còn có sự khác nhau gây nhiều vấn đề tranh cãi… Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức” là cần thiết. Đề tài được kết cấu theo 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức. Chương 2: Thực trạng ban hành và thực hiện các quy định về tuổi cán bộ, công chức, viên chức. Chương 3: Hoàn thiện và thực hiện các quy định về tuổi trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 


PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều thống nhất cho rằng: Đây là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc có chất lượng. Đề tài đã xác định tương đối rõ ràng, hợp lý các nhiệm vụ, đối tượng, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Đề tài đã có những đóng góp nhất định về mặt lý luận như: Đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến tuổi trong quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức... Đề tài cũng đã làm rõ bức tranh thực trạng việc ban hành và thực hiện các quy định về tuổi trong các nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, phân tích thực trạng việc ban hành và thực hiện các quy định về cơ cấu độ tuổi trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tuổi bầu cử, ứng cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và rút ra những nhận xét trong việc ban hành, thực hiện các quy định về tuổi trong các nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đề tài cũng đưa ra được một số kinh nghiệm nước ngoài và giới thiệu được nhiều số liệu thống kê liên quan đến nội dung nghiên cứu… Từ kết quả nghiên cứu đó, đề tài đã nêu ra 3 quan điểm, 6 đề xuất và 4 nhóm giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện việc ban hành và thực hiện các quy định về tuổi trong nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đây là những đề xuất giải pháp thiết thực có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số điểm cần bổ sung và chỉnh sửa như: Cần làm rõ hơn cơ sở lý luận khoa học của đề tài, hệ thống hóa các quy định về tuổi theo thứ tự thời gian ban hành và thực hiện để thấy sự đổi mới; cần tính đến ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, văn hóa xã hội đến vấn đề tuổi trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức; làm rõ hơn các yếu tố tác động đến vấn đề tuổi trong cơ chế chính sách. Trong phần kinh nghiệm nước ngoài cần phân tích sâu sắc và có có sự so sánh để liên hệ rút ra bài học kinh nghiệm với Việt Nam; phần giải pháp cần mạnh dạn đề xuất các giải pháp mang tính cải cách triệt để và đột phá hơn vì đây là đề tài nghiên cứu khoa học.


PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn phát biểu kết luận

 Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn đánh giá cao kết quả nghiên cứu và cho rằng Đề tài là một công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, Chủ nhiệm đề tài cần gia cố thêm để đề tài có thể trở thành cơ sở khoa học cho việc sửa đổi bổ sung quy định liên quan tới tuổi cán bộ, công chức, viên chức trong các văn bản pháp luật, hoàn thiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với cán bộ công chức hay sử dụng trong nghiên cứu, giảng dạy học tập, tuyên truyền phổ biến giải thích pháp luật về quản lý công vụ công chức. 

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Kim Liên


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn