TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”

  Ngày 15/11/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” (Dự án) do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ nhiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch. Tham dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm và các nghiên cứu viên thuộc Viện.  


ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Trưởng phòng Nghiên cứu tiền lương và các chế độ chính sách trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã được nghe ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Trưởng phòng Nghiên cứu tiền lương và các chế độ chính sách, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu, việc tiến hành nghiên cứu Dự án là cần thiết. Với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đồng thời khẳng định dân chủ không những là mục tiêu cơ bản, là động lực quan trọng của cách mạng mà còn là yêu cầu khách quan của sự phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước ở nước ta hiện nay.

Mục tiêu của Dự án là điều tra toàn diện, đánh giá khách quan thực trạng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nước ta hiện nay. Theo đó, Nhóm nghiên cứu Dự án đã thực hiện các nhiệm vụ: Hệ thống hóa, đánh giá thực trạng các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài trong việc thu hút, tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân đối với hoạt động quản lý của nhà nước; kinh nghiệm phát huy dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã, phường, thị trấn; điều tra, đánh giá thực trạng triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; khảo sát thực trạng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay. Qua đó phân tích, đánh giá những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất nước. 


PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng việc thực hiện Dự án là hết sức cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết quả của Dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở ở nước ta hiện nay. Dự án có mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp điều tra phù hợp với yêu cầu, tính chất của Dự án.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, Dự án thực hiện khối lượng công việc lớn, các sản phẩm của Dự án là đầy đủ, khoa học, thể hiện sự nghiêm túc, công phu và bảo đảm tính bao quát của kết quả điều tra, khảo sát. Các mục tiêu và yêu cầu cơ bản đặt ra đã được thực hiện thành công. Dự án trình bày tương đối có hệ thống một số vấn đề chung liên quan đến cơ sở lý luận về quy chế dân chủ cơ sở và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Theo đó, cùng với việc làm rõ một số khái niệm cơ bản, Nhóm nghiên cứu đã tập trung đi sâu phân tích nội dung, đặc điểm, tiêu chí đánh giá hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cũng như vai trò và sự cần thiết bảo đảm và nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ngoài ra Nhóm nghiên cứu cũng đã tổng hợp kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về thực hành dân chủ cơ sở, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam; hệ thống hóa được các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở. Từ đó rút ra những nhận xét và kết luận về một số vấn đề liên quan đến đóng góp, kết quả, kinh nghiệm và những hạn chế, bất cập trong chủ trương, chính sách cũng như trong nội dung các quy định pháp luật liên quan; từ kết quả điều tra, khảo sát về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó;

Hội đồng cũng cho rằng các kiến nghị, đề xuất của Nhóm nghiên cứu là cách làm khoa học, hợp lý, trong đó các giải pháp Dự án đưa ra đều sát thực, khả thi thể hiện rõ tinh thần cải cách. Nhìn chung, các sản phẩm của Dự án thực sự là những tài liệu tham khảo, hữu ích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện như: Cần chuẩn xác lại khái niệm "Hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở" ở mục 1.1.3.1; tiêu chí đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở mục 1.1.3.2 là tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội nói chung, chứ không chỉ là tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bởi vậy cần có sự phân tích, lập luận và phân biệt rõ hơn; khi trình bày thực trạng chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở, Dự án chủ yếu dừng lại ở việc khái quát nội dung văn bản, thiếu phân tích để đi đến những nhân xét đánh giá cần thiết nhằm nâng tầm của Dự án; về mảng kinh nghiệm nước ngoài, cách thể hiện còn nặng về liệt kê chưa nêu được khái quát theo từng nhóm vấn đề.


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng, Chủ nhiệm Dự án phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Trọng Thừa, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một ít điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. TS. Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Chủ nhiệm Dự án, Nhóm nghiên cứu và cơ quan chủ trì cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Tốt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn