TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta”

Ngày 03/11/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: "Mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta” (Đề tài). Đề tài do PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS. TS Nguyễn Minh Phương trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Minh Phương trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, Đề tài tập trung vào nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó đưa ra quan điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện mối quan hệ giữa Nhà nước với các hội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện các nhiệm vụ: Hệ thống hóa cơ sở lý luận; khảo sát đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và các hội; từ đó rút ra ưu điểm, hạn chế; tổng hợp một số kinh nghiệm nước ngoài có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và hội và đề xuất bài học có thể vận dụng với Việt Nam; Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra 5 quan điểm hoàn thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và hội. Đồng thời đề xuất 6 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về hội và vai trò của Nhà nước với hội; nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và hội; nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện; nhóm giải pháp về đảm bảo cho hội tham gia và giám sát công cuộc cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nhóm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hội; nhóm giải pháp về tạo điều kiện bảo đảm các nguồn lực.

Nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của Đề tài, PGS.TS Vũ Thư, Viện Nhà nước và Pháp Luật phản biện 1, cho rằng: Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện Đề tài phù hợp với đối tượng và mục đích nghiên cứu. Đề tài đã phân tích làm rõ quan niệm chung về nhà nước pháp quyền, về khái niệm, tính chất, vai trò và các loại hình hội; trình bày các cách tiếp cận mối quan hệ giữa nhà nước và các mối quan hệ nhà nước với hội theo mô hình xã hội dân sự với các thông tin rất hữu ích. Thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và hội được Nhóm nghiên cứu trình bày đã thể hiện thực tế sinh động, có tính khái quát và nhiều khía cạnh. Các kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giữa Nhà nước và hội ở một số nước trên thế giới là hữu ích, đưa lại thông tin cho người đọc. Các giải pháp được Nhóm nghiên cứu đề xuất nhắm hoàn thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và hội có tính hệ thống, đồng bộ, tương thích với thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và hội. Hầu hết các giải pháp sát với thực tế và có giá trị tham khảo tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, PGS. TS Vũ Thư cũng đưa ra một số vấn đề cần trao đổi như: nên trình bày thêm về giới hạn, khả năng hội nhập quốc tế của mối quan hệ giữa Nhà nước và hội tại Việt Nam; phần kiến nghị nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về hội và vai trò của Nhà nước nên có điểm nhấn liên quan đến nhận thức đúng sai.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đánh giá cao sự làm việc nghiêm túc của Nhóm tác giả. Kết quả nghiên cứu của Đề tài là một công trình khoa học độc lập, không bị trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu với các Đề tài đã có. Về mặt lý luận, Nhóm nghiên cứu đã góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận cơ bản, cần thiết; trong đó đã luận giải khá đầy đủ, chính xác quan niệm về hội và cách tiếp cận mối quan hệ giữa Nhà nước và hội. Về đánh giá thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra khá đầy đủ, chính xác những ưu nhược điểm và xác định đúng các hạn chế trong mối quan hệ giữa Nhà nước và hội. Các giải pháp của Nhóm nghiên cứu đưa ra về cơ bản là toàn diện, đầy đủ, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, vừa phù hợp với thông lệ chung của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, TS. Dương Quang Tung cũng yêu cầu Nhóm nghiên cứu cần lưu ý: Một số chỗ sử dụng câu từ chưa chính xác, phân tích những thách thức đối với Nhà nước và hội ở nước ta còn chưa sâu…

Các thành viên khác của Hội đồng đều cho rằng đây là một Đề tài được xây dựng chất lượng, công phu, nghiêm túc, có hàm lượng khoa học cao và đưa ra một số nội dung cần thảo luận, như: nghiên cứu vẫn xuất phát từ góc độ của cơ quan quản lý Nhà nước, nên chưa nêu được thật nổi bật nguyên nhân của tồn tại hiện nay; mối quan hệ hai chiều giữa Nhà nước và hội mới được Nhóm nghiên cứu phân tích “định tính” mang tính liệt kê; cần làm rõ hơn một số giải pháp cụ thể để các tổ chức có thể nâng cao năng lực cơ bản của hội…


Thành viên Hội đồng chúc mừng Nhóm nghiên cứu

 Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất những ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của những người nghiên cứu, cho rằng kết quả nghiên cứu của Đề tài là một công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao; đóng góp trực tiếp, thiết thực vào việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và quản lý nhà nước đối với hội ở nước ta hiện nay. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Phương Lan
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn