TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”

Ngày 02/11/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay” (Đề tài) do PGS.TS Ngô Thành Can, Phó Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS. TS Ngô Thành Can đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Thực tế hiện nay ở nước ta, đánh giá hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước nói chung là vấn đề rất yếu kém, mặc dù vấn đề hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước luôn được đặt ra trong quá trình hoàn thiện bộ máy nhà nước trong quá trình đổi mới. Theo đó việc nghiên cứu về khung đánh giá hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là nghiên cứu có tính cụ thể, nhưng lại là điều lớn trong quản lý nhà nước hiện nay ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Xây dựng khung đánh giá các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay” là có ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn, rất đáng quý trong bối cảnh cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay.


PGS. TS Ngô Thành Can trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, Trình bày cơ sở khoa học về việc xây dựng khung đánh giá hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chương 2, thực trạng hoạt động và xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Chương 3, trên cơ sở lý luận và thực trạng trình bày ở hai chương trước, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất khung đánh giá và quy trình áp dụng khung đánh giá hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, mục đính và phương pháp nghiên cứu của Đề tài là phù hợp. Nhìn chung, Đề tài đã đề cập được những vấn đề lý luận cần thiết nhất tạo cơ sở khoa học cho việc đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất khung đánh giá hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Đồng thời đã nêu được một số lý thuyết đánh giá và một số kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng và thực thi khung đánh giá hoạt động của các cơ quan hành chính; rút ra được một số kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã phân tích tương đối rõ ràng thực trạng hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực trạng công tác đánh giá hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc đánh giá hoạt động của bộ máy chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Mặt khác, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất nội dung khung đánh giá hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Nhìn chung, các vấn đề nêu trên là khá toàn diện, đầy đủ có ý nghĩa khoa học, thực tiễn nhất định. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cũng đã xác định cụ thể các điều kiện và quy trình áp dụng khung đánh giá này trong thực tế; kết cấu bố cục hợp lý, văn phong rõ ràng, mạch lạc.


TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện KHTCNN, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa như: Cần làm rõ mối quan hệ giữa các khái niệm kết quả, hiệu quả, chất lượng; cần khái quát khái niệm đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; ngoài ra, cần làm rõ hơn các tiêu chí đặc thù cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong đánh giá hiệu quả hoạt động.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ, nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

                                                                               Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn