TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020”

          Ngày 19/10/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020” do ThS. Đào Xuân Thái, Phó Trưởng khoa Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 nhà khoa học do PGS. TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng).


PGS. TS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đào Xuân Thái đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, để tạo được đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì việc nghiên cứu, quản lý chất lượng đối với hoạt động bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ là vấn đề quan trọng và cần thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài: “Quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020” có ý nghĩa về cả phương diện lý luận và thực tiễn. Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức viên, viên chức ngành Nội vụ theo: Tiêu chuẩn ngạch; tiêu chuẩn chức vụ quản lý lãnh đạo; tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ. Kết quả nghiên cứu của Đề tài góp phần bổ sung cơ sở để xây dựng các chương trình bồi dưỡng cụ thể của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ trong những năm tiếp theo và là cơ sở tham khảo để thực hiện quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020.


               ThS. Đào Xuân Thái trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương, trong đó: Chương 1 đề cập được một số vấn đề lý luận về quản lý chất lượng và quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ. Chương 2 thực trạng quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức tại các trường do Bộ Nội vụ quản lý; trên cơ sở lý luận và thực trạng đã trình bày ở chương 1 và chương 2, tại chương 3 Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được một số giải pháp quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức các trường do Bộ Nội vụ quản lý trong giai đoạn 2015-2020.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Nhóm nghiên cứu đã giải quyết được cơ bản các yêu cầu mà Đề tài đã đặt ra. Việc phân tích cả về lý luận, thực trạng và kinh nghiệm các nước đều là những kết quả nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của Đề tài. Một số vấn đề lý luận liên quan đến Đề tài đã được nghiên cứu, luận giải tương đối khoa học. Báo cáo tổng hợp đã trình bày được kết quả khảo sát chất lượng bồi dưỡng công chức viên chức ngành Nội vụ. Đồng thời, đề xuất được một số giải pháp phù hợp nhằm quản lý chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020 như: Hoàn thiện hệ thống đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ; tổ chức đánh giá nhu cầu của khách hàng, hoàn thiện hệ thống và quy trình quản lý chất lượng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa như: Cần thể hiện rõ ràng, chính xác hơn mục tiêu nghiên cứu của Đề tài; xác định rõ phạm vi nghiên cứu là bồi dưỡng hay đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở đó điều chỉnh các khái niệm và nội dung trình bày cho phù hợp. Phần trình bày kết quả khảo sát công tác tổ chức bộ máy quản lý chất lượng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ đối với 25 lãnh đạo quản lý và 75 giảng viên chỉ có tập hợp kết quả khảo sát nên rất khó hiểu, cần bổ sung thêm hướng dẫn khảo sát. Trong chương 3, ngoài bối cảnh về đổi mới giáo dục, nên đề cập đến xu hướng phát triển của nền hành chính nước ta và yêu cầu đối với công chức, viên chức thời gian tới. 


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS. TS Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài cần thiết, có tính ứng dụng cao, việc thực hiện và giải quyết đề tài này sẽ góp phần thiết thực trong việc quản lý chất lưỡng bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Nội vụ. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua kết quả nghiên cứu của Đề tài đạt loại: Khá. 

Tin và ảnh: Phương Lan
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn