TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 26/10/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định số 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, phát thanh, truyền hình.

Cơ cấu tổ chức

Theo Nghị định, Thông tấn xã Việt Nam có 5 tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam gồm: Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Văn phòng; Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Kiểm tra.

Bên cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam có các đơn vị thông tin gồm: 1- Ban biên tập tin Trong nước; 2- Ban biên tập tin Thế giới; 3- Ban biên tập tin Đối ngoại; 4- Ban biên tập Ảnh; 5- Ban biên tập tin Kinh tế; 6- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa; 7- Trung tâm Truyền hình Thông tấn; 8- Báo Tin tức; 9- Báo Thể thao và Văn hóa; 10- Báo điện tử VietnamPlus; 11- Báo Việt Nam News; 12- Báo Le Courrier du Vietnam; 13- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum; 14- Báo ảnh Việt Nam; 15- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; 16- Nhà xuất bản Thông tấn; 17- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam; 18- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 19- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật; 20- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị phục vụ thông tin gồm: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn; Trung tâm Phát triển truyền thông Thông tấn; Trung tâm Tin học; Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.

Thông tấn xã Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng hợpTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn