TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ :“Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 17/10/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ: “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Tất Đạt, Quyền Trưởng khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS. TS Nguyễn Thanh Xuân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.


PGS. TS Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Tất Đạt đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, vai trò của thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, quan hệ đối ngoại và việc thực hiện quyền tự do tôn giáo của người dân. Nếu thủ tục hành chính bất hợp lý, gây phiền hà, cản trở việc thực hiện quyền tự do tôn giáo của đồng bào cũng như của các tổ chức tôn giáo sẽ là điều kiện tốt nhất để những thế lực chống đối có cơ hội vu khống chính quyền đàn áp, bức hại tôn giáo, sách nhiễu tôn giáo gây hoang mang, hiểu lầm dẫn đến chống đối nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và giữa các tôn giáo của nước ta hiện nay. Nhận thức rõ sự cần thiết của việc cải cách hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo, trên cơ sở khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá và nghiên cứu, Đề tài đã đưa ra được 6 nhóm giải pháp và 5 khuyến nghị nhằm đổi mới, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo. Bên cạnh đó, Đề tài đã xây dựng phần mềm tra cứu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có thể ứng dụng vào thực tiễn trong việc hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về Tôn giáo.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài kết cấu gồm 3 chương 8 tiết, trong đó: Chương 1 nêu ra một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt nam hiện nay. Chương 2 đã chỉ ra thực trạng thủ tục hành chính về tôn giáo trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Từ những phân tích, nghiên cứu Chương 3 đề xuất các phương hướng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.


TS. Nguyễn Tất Đạt, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên trong hội đồng đều nhất trí Đề tài đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, phương pháp nghiên cứu phù hợp, kết cấu logic. Đề tài đã khái quát được những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những luận cứ khoa học để tất yếu phải cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo. Ngoài ra, Đề tài đã làm rõ các chủ thể thực hiện và chủ thể tham gia quan hệ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo, đặc điểm hình thành tôn giáo, chủ trương, chính sách về tôn giáo và cải cách thủ tục hành chính về Tôn giáo. Từ đó, rút ra được những nhận xét, đánh giá về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao khi Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được 6 nhóm giải pháp và 5 kiến nghị rất cụ thể và có tính khả thi, ứng dụng cao đối với việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo. Giá trị và đóng góp thiết thực, cụ thể của Đề tài là việc Nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm tra cứu thủ tục hành chính về tín ngưỡng tôn giáo nhằm giúp cho các chủ thể thực hiện và chủ thể tham gia thủ tục hành chính về tôn giáo, tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong việc tham gia thủ tục hành chính.


Các thành viên trong Hội đồng nhận xét, đóng góp ý kiến hoàn thiện Đề tài

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng lưu ý Nhóm nghiên cứu cần bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung: Cần làm bật và nêu rõ hơn nội dung về thủ tục hành chính và đặc trưng của thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo; Các đặc điểm về tôn giáo cần bám sát hơn với nội dung và đối tượng mà Đề tài nghiên cứu; Phần giải pháp và kiến nghị chỉ nên đưa ra những nguyên tắc, không ngên đi sâu vào các vấn đề cụ thể và cần làm rõ hơn về cơ chế một cửa mang tính đặc thù của tôn giáo; Cần thống nhất các số liệu thể hiện trong đề tài và trích rõ nguồn của các số liệu.


Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS. TS Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại xuất sắc./.

Tin, ảnh: Ánh NguyệtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn