TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay”

Ngày 09/10/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay” do ThS. Phạm Thu Thủy, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, làm Chủ tịch.


PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Phạm Thu Thủy đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, mục tiêu của Đề tài nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp, phân tích thực trạng chất lượng công tác khen thưởng cho đối tượng này. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay.


ThS. Phạm Thu Thủy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, Trình bày một số vấn đề lý luận về chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Chương 2, thực trạng chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp trong giai đoạn hiện nay. Chương 3, trên cơ sở lý luận và thực trạng trình bày ở hai chương trước, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp ở nước ta hiện nay.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của Đề tài là phù hợp. Đề tài đã làm rõ một số khái niệm có liên quan đến khen thưởng, khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Đồng thời, chỉ ra mối liên hệ biện chứng giữa chất lượng khen thưởng với chính sách khen thưởng và hành động của cơ quan, người có thẩm quyền khen thưởng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng phân tích và nêu lên thực trạng chất lượng khen thưởng cho người lao động trong thời gian qua, trong đó đi sâu phân tích về thể chế, thực trạng, tổ chức bộ máy làm công tác khen thưởng và thực trạng khen thưởng cho người lao động trưc tiếp qua các giai đoạn trước đây. Trên cơ sở đó, Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra được một số hạn chế, vướng mắc cơ bản và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu được quan điểm, mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp và đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp.


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa như:  Một số nội dung còn trình bày dàn trải, nên tập trung bám sát mục tiêu nghiên cứu của Đề tài; một số giải pháp nên gắn lộ trình thực hiện thì khả thi hơn. Ngoài ra, không nên đánh giá thực trạng vào đề xuất giải pháp; cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật... 


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, đây là một đề tài hay, có tính thời sự, ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn; các phương pháp nghiên cứu mà Đề tài sử dụng là phù hợp; Đề tài có bố cục hợp lý, diễn đạt mạch lạc. Nhóm nghiên cứu đã trả lời hết các câu hỏi mà Hội đồng nêu ra. Tuy nhiên để hoàn thiện, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại xuất sắc./.

                                                                               Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn