TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

Ngày 26/9/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”(Đề tài) do TS. Hà Quang Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trần Thị Minh Châu đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Trong những năm gần đây hoạt động tự quản của các cộng đồng dân cư đặc biệt là ở vùng nông thôn đã thu được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động tự quản của các cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản đã góp phần triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cộng đồng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phát triển và đưa nông thôn tiến lên theo sự phát triển đô thị chung của đất nước. Theo đó, mục tiêu của Đề tài nhằm xây dựng mô hình tự quản của cộng đồng dân cư ở thôn, làng, ấp, bản phù hợp với những điều kiện hoàn cảnh mới ở nước ta hiện nay.


ThS. Trần Thị Minh Châu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, Trình bày một số vấn đề lý luận về mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản; Chương 2, thực trạng mô hình tự quản cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta hiện nay; Chương 3, trên cơ sở lý luận và thực trạng trình bày ở hai chương trước, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta trong thời gian tới.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của Đề tài là phù hợp. Nhìn chung, Đề tài đã làm rõ một số khái niệm chủ yếu có liên quan đến vấn đề tự quản của chính quyền địa phương và tự quản của cộng đồng dân cư, cũng như những đặc điểm, truyền thống tự quản của cộng đồng làng, xã trong lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa được các quy định của pháp luật và thực tiễn phát triển mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản ở nước ta hiện nay. Đồng thời, đã nêu được những yếu tố ảnh hưởng, tác động chi phối mô hình tự quản của cộng đồng ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, đã đề xuất một số quan điểm, nội dung và giải pháp hoàn thiện mô hình tự quản của cộng đồng ở nước ta hiện nay là hợp lý và có tính khả thi trong thực tiễn.


TS. Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa như: về phần lý luận nên phân tích kỹ hơn khái niệm và nội hàm của mô hình tự quản cộng đồng. Để từ đó làm căn cứ cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ở 2 chương sau. Theo đó, cần phân tích rõ được mối quan hệ giữa tự quản và cải cách hành chính, những yêu cầu của cải cách hành chính đối với mô hình tự quản của cộng đồng. Ngoài ra, trong chương 2, phân tích thực trạng còn chung chung, cần bổ sung thêm các số liệu, tư liệu cụ thể từ kết quả khảo sát thực tế để minh họa cho các nhận xét, đánh giá có sức thuyết phục hơn. Trong chương 3 nên đề xuất cụ thể hơn những loại, nhóm công việc nào nên là là tự quản, do cộng đồng quyết định, chính quyền chỉ hướng dẫn, hỗ trợ mà không làm thay cộng đồng.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu, nhiệm vụ, nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

                                                                               Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn