TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta”

Ngày 14/9/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta” (Đề tài) do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia làm Chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn làm Chủ tịch .


PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Xuất phát từ thực tiễn Hiến pháp nước Việt Nam, việc nghiên cứu để tìm ra sự kiểm soát của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp thông qua các quy định của pháp luật là điều cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Theo đó, mục tiêu của Đề tài nhằm làm rõ những vấn đề mang tính lý luận, pháp lý cũng như thực trạng thực hiện chức năng kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp. Từ đó đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật cũng như hoàn thiện việc tổ chức thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp. 

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, Trình bày cơ sở khoa học về kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam; Chương 2, Thực trạng kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam hiện nay; Chương 3, Quan điểm và giải pháp nâng cao kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của Đề tài là phù hợp. Các nhận xét, đánh giá của Đề tài có căn cứ, bảo đảm độ tin cậy, giàu thông tin, các trích yếu cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu và sử dụng hiệu quả có chọn lọc các nguồn tài liệu trong và ngoài nước; Đề tài đã trình bày một cách khái quát có hệ thống một số vấn đề chung liên quan đến cơ sở khoa học về vấn đề kiểm soát quyền lực của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đi sâu làm rõ thực trạng quy định và thực tiễn triển khai thực hiện việc kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở Việt Nam, trên cơ sở đó đi đến những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế bất cập đó. Đồng thời, đưa ra những đề xuất và kiến nghị cụ thể về các giải pháp bảo đảm và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp ở nước ta phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi trong bước phát triển mới.


PGS. TS Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa như: Cần phân biệt rõ hơn các khái niệm cơ quan lập pháp với quyền lập pháp, cơ quan hành pháp với quyền hành pháp, cơ quan tư pháp với quyền tư pháp, đôi chỗ còn đồng nhất. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu nên cân nhắc lại tên Chương 1 khi sử dụng cụm từ "ở Việt Nam". Bởi vì cơ sở khoa học là phổ biến chứ không phải riêng cho một quốc gia. Bên cạnh đó, cần chỉ ra được những đặc điểm đặc thù trong cơ chế kiểm soát này ở nước ta và nguyên nhân sâu xa dẫn đến những đặc thù đó.   


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS. TS Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu cơ sở; Đề tài có giá trị thực tiễn góp phần trực tiếp, vào quá trình tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

                                                                               Tin, ảnh: Đỗ HồngTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn