TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực”

Ngày 29/8/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực" do ông Vũ Viết Thịnh, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm. 

ThS. Thái Quang Toản, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do Ths. Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.


Ông Vũ Viết Thịnh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Tại buổi nghiệm thu, ông Vũ Viết Thịnh đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Với mục tiêu bổ sung, hoàn thiện những vấn đề thực tiễn và lý luận trong việc nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình Bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực. Xác định được một số nội dung tổng kết để xây dựng thành các văn bản thống nhất thực hiện trong Công đoàn Bộ Nội vụ, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Chế độ chính sách, đời sống, thanh tra nhân dân, quy chế dân chủ cơ sở, các phong trào thi đua, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các hoạt động của Công đoàn. Đề tài đã tổng hợp sơ lược với cơ sở khoa học về sự hình thành, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp công đoàn và của Công đoàn Bộ Nội vụ. Qua đó, đánh giá thực trạng, xác định những khó khăn, thuận lợi tình hình mới mang tính khách quan của thế giới, của nước ta hiện nay và tính chủ quan trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ. Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực cho tổ chức và hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ.

Đề tài được kết cấu gồm 2 chương, trong đó: Chương 1 trình bày cơ sở khoa học và thực trạng về tổ chức công đoàn Bộ Nội vụ; Chương 2 trên cơ sở lý luận và thực tiễn trình bày ở chương 1, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất và giải pháp nâng cao vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. 


ThS. Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng đây là một Đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết trong bối cảnh tình hình đất nước ta đang thực hiện cải cách hành chính, theo đó, nhiệm vụ cải cách bộ máy trong các cơ quan nhà nước, xây dựng mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Nhóm nghiên cứu là những người có kinh nghiệm, làm công tác Công đoàn lâu năm. Đồng thời cũng là những người công tác lâu năm tại Bộ Nội vụ nên nắm vững lịch sử phát triển của Bộ và của tổ chức Công đoàn Bộ qua các giai đoạn. Đề tài đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về hệ thống chính trị, về hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, về mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và thực trạng về tổ chức, hoạt động của công đoàn Bộ Nội vụ. Qua đó, đã phân tích được thực trạng, kết quả, khó khăn, thuận lợi, hạn chế tồn tại và những nguyên nhân của hạn chế để đưa ra được 4 nhóm giải pháp có tính khả thi cao. Các nhóm giải pháp thể hiện đặc điểm chung của tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở theo Điều lệ công đoàn Việt Nam, vừa sát với đặc thù của Công đoàn thuộc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Bên cạnh đó, một đóng góp rất mới của Đề tài so với nhiều đề tài khoa học khác là Đề tài đã xây dựng được chương trình hành động cụ thể để thực hiện được những nội dung nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Công đoàn Bộ Nội vụ và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.


ThS. Trần Thị Minh Thu, Phó Vụ trưởng Vụ các Tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ nhận xét phản biện

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung để Đề tài được hoàn thiện như: Phần thực trạng bổ sung thêm số liệu chứng minh mặt hạn chế và khó khăn; cần làm rõ thêm đặc trưng về tổ chức, hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong điều kiện Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, Đề tài sẽ có giá trị cao hơn nếu phân tích, làm rõ hơn sự gắn kết giữa chức năng, nhiệm vụ của Bộ với các hoạt động của Công đoàn; đối với một đơn vị lớn của Bộ: Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Nội vụ Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cần xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phù hợp và có cán bộ Công đoàn chuyên trách.

Phát biểu kết luận, ThS. Thái Quang Toản, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, rất cần thiết cho công tác Công đoàn của Bộ Nội vụ trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng Thái Quang Toản đề nghị Nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

Tin, ảnh: Vũ Ánh NguyệtTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn