TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 29/8/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” do TS. Hoàng Mai, Phó Trưởng Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.


PGS. TS Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Hoàng Mai đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, việc chăm lo phát triển nguồn lực con người là một nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, trong đó các tiêu chí phát triển luôn được hướng vào cả nam và nữ. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện vấn đề bình đẳng nam nữ. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, phụ nữ chưa được tạo điều kiện để phát huy đầy đủ khả năng và sự đóng góp của mình cũng như chưa thụ hưởng công bằng so với nam giới. Phụ nữ vẫn còn tự ti, an phận, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên hoặc không sẵn sàng nhận vị trí công tác khi được phân công cũng là một trong những rào cản rất lớn khi triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới. Do đó, nghiên cứu Đề tài: “Vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay” là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiệt thực cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.


TS. Hoàng Mai trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, trình bày cơ sở khoa học về vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức. Chương 2, Nhóm nghiên cứu đã trình bày thực trạng vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế và xác định nguyên nhân của những hạn chế đó. Chương 3, trên cơ sở lý luận và thực trạng trình bày ở hai chương trước, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều nhất trí cho rằng Đề tài đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, phương pháp nghiên cứu phù hợp, kết cấu logic. Đề tài đã khái quát được một số khái niệm về cán bộ, công chức, quản lý cán bộ, công chức, về giới, bình đẳng giới... Đồng thời đã trình bày được thực trạng về vấn đề giới trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay cũng như phân tích được được bối cảnh và vấn đề đặt ra trong việc đảm bảo thực hiện bình đẳng giới, lồng ghép giới trong quản lý cán bộ, công chức ở Việt Nam. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao khi Nhóm Nghiên cứu đã đề xuất được 4 nhóm tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ bình đẳng giới trong quản lý cán bộ công chức. Nhóm Nghiên cứu đã rất linh hoạt khi đặt vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khi mà sức mạnh không còn nằm ở tay chân mà nằm ở trí thông minh, khả năng kết nối vạn vật, con người. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đã tổng hợp được một số kinh nghiệm quốc tế về giải quyết vấn đề giới trong quản lý các bộ, công chức từ New Zealand và Hàn Quốc, từ đó rút ra được 4 bài học cho Việt Nam. 

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các thành viên Hội đồng cũng đã chỉ ra một số vấn đề cần hoàn thiện: Bổ sung thêm một số trích dẫn phỏng vấn sâu, nguồn cho hình ảnh, bảng biểu và các trích dẫn số liệu trong Đề tài; nội dung về kinh nghiệm của một số quốc gia nên có bổ sung phần lý giải tại sao lại chọn nghiên cứu kinh nghiệm từ New Zealand và Hàn Quốc; về sự logic giữa 3 chương,  những phân tích thực trạng ở chương 2 chưa thực sự nhất quán với những vấn đề lý luận được bàn trong chương 1, đặc biệt là dùng các tiêu chí nào để đánh giá bình đẳng giới trong quản lý cán bộ công chức, dùng chỉ số nào để đo lường. 


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS. TS Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài đã cơ bản giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề tài, Nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa một số vấn đề như ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại xuất sắc./.

Tin, ảnh: Phương LanTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn