TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 16/8/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

          Nghị định quy định Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 42 đơn vị chức năng gồm: 1- Ban Tổ chức - Cán bộ; 2- Ban Kế hoạch - Tài chính; 3- Ban Quản lý Khoa học; 4- Ban Hợp tác quốc tế; 5- Văn phòng; 6- Viện Triết học; 7- Viện Nhà nước và Pháp luật; 8- Viện Kinh tế Việt Nam; 9- Viện Xã hội học; 10- Viện Nghiên cứu Văn hoá; 11- Viện Nghiên cứu Con người; 12- Viện Tâm lý học; 13- Viện Sử học; 14- Viện Văn học; 15- Viện Ngôn ngữ học; 16- Viện Nghiên cứu Hán - Nôm; 17- Viện Dân tộc học; 18- Viện Khảo cổ học; 19- Viện Nghiên cứu Tôn giáo; 20- Viện Nghiên cứu Kinh thành; 21- Viện Địa lý nhân văn; 22- Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; 23- Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; 24- Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; 25- Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; 26- Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng; 27- Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; 28- Viện Nghiên cứu Trung Quốc; 29- Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; 30- Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; 31- Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á; 32- Viện Nghiên cứu Châu Âu; 33- Viện Nghiên cứu Châu Mỹ; 34- Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; 35- Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; 36- Viện Thông tin Khoa học xã hội; 37- Trung tâm Phân tích và Dự báo; 38- Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin; 39- Học viện Khoa học xã hội; 40- Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; 41- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam; 42- Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

TTTV Tổng hợpTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn