TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Ngày 16/8/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

          Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp có 27 đơn vị gồm: 1- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; 2- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; 3- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; 4- Vụ Pháp luật quốc tế; 5- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; 6- Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Vụ Hợp tác quốc tế; 8- Vụ Thi đua Khen thưởng; 9- Thanh tra; 10- Văn phòng; 11- Tổng cục Thi hành án dân sự; 12- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 13- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; 14- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; 15- Cục Con nuôi; 16- Cục Trợ giúp pháp lý; 17- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; 18- Cục Bồi thường nhà nước; 19- Cục Bổ trợ tư pháp; 20- Cục Kế hoạch Tài chính; 21- Cục Công nghệ thông tin; 22- Cục Công tác phía Nam; 23- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; 24- Viện Khoa học pháp lý; 25- Học viện Tư pháp; 26- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; 27- Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ 1 đến 22 nêu trên là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ 23 đến 27 nêu trên là các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ.

TTTV Tổng hợp


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn