TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 11/8/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay” (Đề tài) do ThS. Lê Thị Liên, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ làm Chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do GS. TS Đỗ Quang Hưng -Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.


GS. TS Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Thị Liên đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, những năm gần đây, sự tác động mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa cùng với sự đổi mới chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo đã làm cho đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam có nhiều chuyển biến đa dạng, phức tạp. Cùng với xu thế chung của tình hình tôn giáo trong nước và trên thế giới, Công giáo ở Việt Nam cũng đang phục hồi và phát triển dưới nhiều hình thức, bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự mở rộng tổ chức và tăng cường hoạt động của các dòng tu là một trong những phương thức trọng tâm mà Giáo hội Công giáo Việt Nam đã và đang thực hiện. Sự xuất hiện các dòng tu mới và sự mở rộng các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động xã hội của các dòng tu những năm gần đây đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo. Bởi vậy, Đề tài “Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay” là Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.


ThS. Lê Thị Liên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài được kết cấu theo 3 chương, trong đó: Chương 1, Trình bày khái quát về dòng tu Công giáo ở Việt Nam; Chương 2, thực trạng việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay; Chương 3, trên cơ sở lý luận và thực trạng trình bày ở hai chương trước, Nhóm nghiên cứu đã trình bày công tác quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo, vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị.


PGS. TS Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu nhận xét Đề tài

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nội dung, phương pháp nghiên cứu của Đề tài phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã khái quát được dòng tu Công giáo, dòng tu Công giáo ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Đề tài đã tập trung làm rõ việc mở rộng tổ chức và mở rộng về hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam, những tác động của việc mở rộng về tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo đối với Giáo hội và xã hội. Đặc biệt Đề tài đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo trong thời gian qua. Mặt khác, Đề tài đã làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tìm thấy những vấn đề đang đặt ra hiện nay để từ đó có những giải pháp và kiến nghị phù hợp.


PGS. TS  Hoàng Thị Lan, Học viện Chính  trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa. Chủ nhiệm Đề tài cần làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời, cần làm rõ nguyên nhân của thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo. Ngoài ra, cần dự báo xu hướng phát triển của dòng tu Công giáo và có những khuyến nghị với Giáo hội Công giáo Việt Nam.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, GS. TS Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chủ nhiệm Đề tài đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu cơ sở. Đề tài có giá trị thực tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như có giá trị tham khảo tốt cho những người quan tâm đến lĩnh vực này.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại xuất sắc./.

                                                                               Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn