TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Ngày 11/7/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. TS. Trần Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm, viên chức và toàn thể người lao động của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. 


TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Viện, TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Viện đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ với những kết quả nổi bật như:

Đề án “Văn hóa công vụ”: Đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp Chính phủ tháng 2/2017. Đề án “Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) và cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã” đã hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ. Viện đã trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Đề án và các hồ sơ kèm theo, để Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Đề án Quản lý số hiệu công chức trong các cơ quan hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định phê duyệt Đề án. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Ngân hàng đề thi tuyển công chức. Triển khai Biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 – 2015 theo kế hoạch. Tổ chức triển khai Điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tại 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Par Index năm 2016)...


TS. Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ dự án điều tra cơ bản, đề án, đề tài, trong đó: 03 đề tài độc lập cấp nhà nước; 11 dự án điều tra cơ bản (04 dự án đã tổ chức nghiệm thu chính thức; đang hoàn thiện để chuẩn bị nghiệm thu 03 dự án và tiếp tục triển khai thực hiện 04 dự án). Công tác quản lý khoa học của Viện trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Tổ chức Hội nghị tổng kết của Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ; đôn đốc và thẩm định báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài và tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học cấp; làm thủ tục công nhận kết quả cho 11 đề tài cấp Bộ và 02 dự án điều tra; tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 05 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 theo hình thức tuyển chọn;  hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài xây dựng đề cương và triển khai xét duyệt đề cương, soạn thảo, trình Lãnh đạo Bộ quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm 21 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017.

          Công tác Thông tin – Thư viện: Thực hiện 24 số Điểm báo tuần; xây dựng và phát hành Bản Thông tin Kết quả nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước; vận hành website Thư viện khoa học và website Viện ổn định, không xảy ra sự cố; cập nhật các thông tin về kết quả hoạt động của Viện cũng như tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, Viện trên các bản tin, website của Viện.

Dịch vụ công: Tham gia tư vấn, hướng dẫn mô tả VTVL và xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước theo yêu cầu; hỗ trợ tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức cho Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh Quảng Ngãi; duy trì hoạt động của hệ thống luyện thi công chức (môn Tiếng Anh và Tin học) trực tuyến trên website Viện (dịch vụ công mức độ 3)… Các tác hành chính tổng hợp, kế hoach tài chính và hợp tác quốc tế thực hiện theo nề nếp và đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Báo cáo cũng nêu lên những ưu điểm, hạn chế, tồn tại khi thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và nguyên nhân của những tồn tại như khối lượng công việc của Viện tương đối nhiều, nội dung nghiên cứu nhiều vấn đề mới, phức tạp đòi hỏi thời gian nghiên cứu nhiều hơn; đội ngũ nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao còn mỏng ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời nêu những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó phải đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Bộ giao, công tác nghiên cứu khoa học cần được đẩy mạnh, công tác quản lý khoa học phải đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học.

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí đại diện lãnh đạo cho các phòng và trung tâm thuộc Viện, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã tham luận, góp ý, bổ sung nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành chương trình công tác và hoạt động của Viện trong 6 tháng cuối năm 2017. Đặc biệt, những nội dung được các đại biểu tham dự Hội nghị đề cập và trao đổi sôi nổi như việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ viên chức trong nội bộ Viện, đào tạo bồi dưỡng viên chức trẻ; động viên, thu hút viên chức tham gia nghiên cứu khoa học; chú ý việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng điện, điện thoại, văn phòng phẩm và tổ chức các đoàn điều tra, khảo sát; việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức, viên chức cần khách quan, chính xác và cần xây dựng các tiêu chí cụ thể hơn; tăng cường tổ chức các hội thảo và sinh hoạt khoa học. Một số đại biểu nhấn mạnh, việc sắp xếp lại đội ngũ viên chức nội bộ giữa các phòng nghiên cứu và trung tâm sẽ tạo điều kiện cho các viên chức trẻ có cơ hội được học tập và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Viện; phát huy năng lực và sở trường của từng viên chức. Ngoài ra, trong thời gian qua việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng chưa được thực thi triệt để, vẫn còn hiện tượng sử dụng lãng phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, vi phạm kỷ luật giờ giấc hành chính.


Bà Trần Thị Vân, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp đọc các quyết định khen thưởng

Sau phần tham luận bà Trần Thị Vân, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp đã công bố các quyết định khen thưởng của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. Đây là sự ghi nhận của Lãnh đạo Viện về sự cố gắng, nỗ lực của các cá nhân và tập thể viên chức của Viện trong thời gian qua và cũng là nguồn động viên kịp thời để toàn thể viên chức Viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước biểu dương các kết quả mà các cá nhân và tập thể viên chức của Viện đã nỗ lực thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017, tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phải được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Bên cạnh đó, ông Ngợi cũng đề nghị tập thể công chức, viên chức của Viện tiếp tục không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Bộ giao đúng tiến độ, và đạt chất lượng.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị: 


Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị


Ông Trần Văn Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện phát biểu tại Hội nghị


Quang cảnh Hội nghị

Tin: Mạnh Hoàn, Ảnh: Anh NgọcTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn