TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ”

Ngày 09/6/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ” (Đề tài) do TS. Lại Đức Vượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS. TS Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lại Đức Vượng đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Nói đến công vụ là hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung và hành chính nhà nước nói riêng, là hoạt động gắn với công quyền, quyền lực nhà nước. Cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nhân danh nhà nước. Vì vậy, hiệu quả quản lý nhà nước phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ, công chức với chất lượng thực thi công vụ của họ. Tuy nhiên, có thể thấy rằng các cơ quan, đơn vị nói riêng và cả nền hành chính nói chung sẽ không có hiệu quả nếu thiếu đi sự phối hợp giữa các cá nhân và tổ chức có liên quan. Sự phối hợp của các cơ quan, cấp hành chính trong hoạt động quản lý và thực thi công vụ là một nhu cầu tất yếu khách quan, vì không có bất cứ cơ quan, cấp hành chính nào thực hiện được chức năng quản lý, hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách biệt lập. Bởi vậy, việc nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý và thực thi công vụ của các cơ quan, cấp hành chính cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta hiện nay.


TS. Lại Đức Vượng trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương, trong đó: Chương 1 đã đề cập được một số vấn đề lý luận về cơ chế phối hợp công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước như: Nêu được một số khái niệm, tầm quan trọng của phối hợp, về nguyên tắc, hình thức phối hợp, đặc điểm của hoạt động phối hợp công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ; Chương 2 trình bày một số nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Bộ Nội vụ, đặc điểm hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Bội Nội vụ. Từ đó, đưa ra kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo cơ chế phối hợp tại Bộ Nội vụ; Chương 3 Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ Nội vụ.


TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng đây là Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về cơ chế phối hợp công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm: khái niệm, vai trò của cơ chế phối hợp; nguyên tắc phối hợp; điều kiện phối hợp. Bên cạnh đó, Đề tài đã tổng hợp được kinh nghiệm phối hợp trong thực thi công vụ của Đà Nẵng; trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và trong lĩnh vực thi hành án, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Đề tài đã mô tả được thực trạng việc thực hiện cơ chế phối hợp công tác giữa các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, giữa các bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng ở chương 2, Đề tài đã đề ra phương hướng và 5 giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.


PGS. TS  Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ phát biểu nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa như: Cần tập trung làm rõ cơ chế phối hợp là gì và cụ thể hơn cơ chế này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Đồng thời, cần rà soát lại những phương pháp nghiên cứu và làm rõ hơn mục đích và cách thức sử dụng. Đặc biệt đối với phương pháp điều tra, kháo sát bằng bảng hỏi cần phải mô tả rõ phát phiếu cho đối tượng nào, số lượng bao nhiêu, xử lý như thế nào. Về phạm vi nghiên cứu thực hiện cơ chế phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành trong thời gian qua vượt ra ngoài phạm vi của Đề tài. Ngoài ra, nên chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế thì đề tài sẽ kết nối chương 2 với chương 3 sẽ làm cho các giải pháp trở nên có cơ sở hơn; về phụ lục chưa gắn với đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Đề tài nên bỏ mục phụ lục…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài cần thiết, có ý nghĩa đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; các phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng là phù hợp; hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại trung bình./.

                                                                               Tin, ảnh: Đỗ HồngTrang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn