TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 42 đơn vị gồm:  1- Ban Tổ chức - Cán bộ; 2- Ban Kế hoạch - Tài chính; 3- Ban Hợp tác quốc tế; 4- Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ; 5- Ban Kiểm tra;  6- Văn phòng; 7- Viện Toán học; 8- Viện Vật lý; 9- Viện Hoá học; 10- Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên; 11- Viện Cơ học; 12- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; 13- Viện Địa lý; 14- Viện Địa chất; 15- Viện Vật lý địa cầu; 16- Viện Hải dương học; 17- Viện Tài nguyên và Môi trường biển; 18- Viện Địa chất và Địa vật lý biển; 19- Viện Khoa học năng lượng; 20- Viện Khoa học vật liệu; 21- Viện Công nghệ thông tin; 22- Viện Công nghệ sinh học; 23- Viện Công nghệ môi trường; 24- Viện Công nghệ hoá học; 25- Viện Công nghệ vũ trụ; 26- Viện Cơ học và Tin học ứng dụng; 27- Viện Sinh học nhiệt đới; 28- Viện Kỹ thuật nhiệt đới; 29- Viện Khoa học vật liệu ứng dụng; 30- Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang; 31- Viện Hoá sinh biển; 32- Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; 33- Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên; 34- Viện Nghiên cứu hệ Gen; 35- Trung tâm Thông tin - Tư liệu; 36- Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; 37- Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ; 38- Trung tâm Phát triển công nghệ cao; 39- Trung tâm Tin học và Tính toán; 40- Học viện Khoa học và Công nghệ; 41- Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; 42- Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ.

Các đơn vị quy định từ 1 đến  6 nêu trên là các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Văn phòng được tổ chức 10 phòng. Các đơn vị quy định từ 7 đến 34 nêu trên là các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Các đơn vị quy định từ 35 đến 42 nêu trên là các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật. Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

TTTV


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn