TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ”

Ngày 18/04/2017, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ” (Đề tài) do ThS. Dương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do PGS. TS Vũ Thị Phụng làm Chủ tịch.


PGS. TS Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Dương Thị Thanh Huyền đã thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, công tác lưu trữ là một trong các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên ở các cơ quan, tổ chức. Đặc điểm của các hoạt động nghiệp vụ này là sử dụng nhiều biểu mẫu, sổ sách, công cụ tra cứu, thống kê, các trang thiết bị kỹ thuật. Do đó, việc nghiên cứu và lập danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ là cơ sở để xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.


ThS. Dương Thị Thanh Huyền trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương, trong đó: Chương 1. Những vấn đề chung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và công tác lưu trữ. Trong Chương này, Nhóm nghiên cứu đã khái quát về tiêu chuẩn, quy chuẩn, công tác lưu trữ và sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong công tác lưu trữ. Chương 2. Thực trạng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ. Nhóm nghiên cứu đã nêu được thực trạng xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ ở Việt Nam trong 2 giai đoạn trước và sau khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành năm 2006; kinh nghiệm của một số nước trong vấn đề xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Từ đó, có nhận xét đánh giá ưu điểm và những hạn chế của việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ. Chương 3. Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ và một số đề xuất. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ cần xây dựng mới, cần soát xét sửa đổi, cần hủy bỏ, cần chấp nhận và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ tại Việt Nam.


ThS. Nguyễn Thị Tâm,  nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng đây là Đề tài rất cần thiết, có giá trị thực tiễn cao cho công tác lưu trữ nói chung và cơ quan, tổ chức nói riêng. Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ nghiên cứu. Đề tài đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý, kết hợp nghiên cứu lý luận với điều tra, nhận xét, đánh giá thực trạng về các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng, ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ, trong đó có nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã cố gắng làm rõ nội hàm các khái niệm “tiêu chuẩn”, “quy chuẩn kỹ thuật”; nội dung của công tác lưu trữ và hoạt động lưu trữ có phần liên hệ với việc xây dựng “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn kỹ thuật”; nghiên cứu, đánh giá về các quy định pháp luật có liên quan đến “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn kỹ thuật”; đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế của việc xây dựng, ban hành, áp dụng các “tiêu chuẩn”, “quy chuẩn kỹ thuật” trong ngành lưu trữ thời gian qua. Từ đó, đề xuất xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ tại Việt Nam, đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ thời gian tới. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu còn đề xuất kế hoạch xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật từ nay đến năm 2020.


ThS. Hà Văn Huề,  Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ phát biểu nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được của Đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung và chỉnh sửa. Về mặt lý luận cần làm rõ sự khác nhau giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; phần lý luận chung về công tác lưu trữ còn sơ sài, đơn giản, có phần còn chưa đầy đủ. Đặc biệt là việc lựa chọn các vấn đề nội dung liên hệ để sau đó đề xuất việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chưa logic. Cần kết hợp lý luận, quy định của pháp luật để làm rõ hơn thế nào là “tiêu chuẩn” và “quy chuẩn kỹ thuật” để xác định đầy đủ các đối tượng trong công tác lưu trữ; đối tượng nào cần quy định hình thức là “tiêu chuẩn”, đối tượng nào là“quy chuẩn kỹ thuật” cần phải lý giải đầy đủ về mặt khoa học. Ngoài ra, về giải pháp nên bổ sung thêm giải pháp thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong công tác lưu trữ cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn...

Phát biểu kết luận, PGS. TS Vũ Thị Phụng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng đây là Đề tài được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, văn phong mạch lạc có đóng góp cho Cục Văn thư-Lưu trữ nhà nước, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp xây dựng danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong công tác lưu trữ. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiêm túc những kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, đã trả lời hết các câu hỏi mà Hội đồng nêu ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu chọn lọc những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn