TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Họp góp ý bộ công cụ thực hiện Dự án: "Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực"

Ngày 28/02/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Lê Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý bộ công cụ thực hiện Dự án: "Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực". Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Viện.     

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước
chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn nêu rõ: Hiện nay, xu thế chung của nhiều nước trên thế giới là tiến hành cải cách bộ máy nhà nước theo hướng “chính phủ nhỏ - xã hội lớn”, chính phủ - nhà nước tập trung và quản lý vĩ mô bằng chính sách, pháp luật, đồng thời chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cho xã hội, các tổ chức phi chính phủ thực hiện một số dịch vụ hành chính và sự nghiệp công. Ở nước ta, việc xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính đáp ứng sự phát triển của đất nước được Đảng, Chính phủ thực hiện với quyết tâm cao. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được trong việc sắp xếp cơ cấu tổ chức các Bộ theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực góp phần tinh giản bộ máy thì số lượng các bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn còn khá nhiều so với mặt bằng chung của các quốc gia trên thế giới. Việc tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực còn nhiều chồng chéo, vướng mắc giữa các Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước… Bởi vậy, việc thực hiện Dự án: "Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực" đáp ứng mục tiêu điều tra, đánh giá khách quan thực trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; rút ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Trong khuôn khổ Dự án, nhóm nghiên cứu đã xây dựng hướng dẫn viết báo cáo và phiếu điều tra xã hội học đối với công chức, viên chức đang làm việc trong các Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Ông Lê Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp nghiên cứu, thẳng thắn đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ công cụ để phục vụ cho việc điều tra thí điểm, đảm bảo Dự án được thục hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Tại buổi họp, Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu Tổ chức Đỗ Thị Thu Hằng thay mặt cho đơn vị chủ trì báo cáo tóm tắt những nội dung chính của dự án và một số lưu ý khi góp ý cho bộ công cụ của dự án. Bà Nguyễn Thu Hà và ông Trần Trung Kiên trình bày tóm tắt nội dung bộ công cụ của Dự án.

Theo đó, bộ công cụ của dự án bao gồm phiếu điều tra xã hội học trưng cầu ý kiến đánh giá về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, tương ứng với đó là hướng dẫn báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.


Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu tổ chức trình bày Dự án

Bộ công cụ của Dự án nhằm điều tra, đánh giá thực trạng, chức năng nhiệm vụ, tổ chức, phương thức điều hành của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức, chức năng định hướng hoàn thiện tổ chức chức năng nhiệm vụ, của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực; chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, phương hướng hoàn thiện chức năng, tổ chức của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và khu vực hiện nay.


Bà Nguyễn Thu Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học trình bày bộ công cụ

Đánh giá, góp ý cho hướng dẫn báo cáo và phiếu điều tra xã hội học, các đại biểu tham dự cuộc họp tập trung vào một số nội dung chính sau:

Phiếu điều tra xã hội học được thiết kế ngắn gọn, dung lượng phù hợp. Tuy nhiên, phiếu điều tra xã hội học có thể sắp xếp theo logic khai thác theo từng vấn đề từ mô tả thực trạng, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị hoặc theo một đề cương, một khung nghiên cứu nhất định. Một số nội dung cần đi sâu, lấy được thông tin có giá trị, để số liệu có được là những con số “biết nói”, là dẫn chứng thuyết phục cho những luận cứ, luận điểm nêu ra.

Về hướng dẫn báo cáo: nhóm nghiên cứu nên viết hướng dẫn theo một đề cương hoặc khung nghiên cứu để thu được thông tin hữu ích. Có thể yêu cầu đơn vị báo cáo viết khái quát về lịch sử bộ đa ngành đa lĩnh vực ở đơn vị mình hoặc đặt bài theo chuyên đề về quá trình hình thành phát triển của một số đơn vị điển hình về Bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

Ngoài ra cần chú ý đến kỹ thuật đặt câu hỏi để lấy được thông tin xác thực, bản chất và cần thiết cho dự án, chú ý sử dụng thuật ngữ thống nhất, sử dụng cách đánh mã câu trả lời để so sánh nội dung cùng một câu hỏi ở các đơn vị khác nhau. 

Kết luận cuộc họp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Lê Anh Tuấn đã đánh giá cáo các ý kiến góp ý vào bộ công cụ của các đại biểu tham dự cuộc họp và đề nghị nhóm nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu để sớm hoàn thiện bộ công cụ phục vụ cho việc triển khai thực hiện thí điểm Dự án./.

Kim Liên
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn